onsdag22 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Huvudkontor även i Göteborg och Malmö

Fråga inte bara vad myndigheten kan göra för orten, utan också vad orten kan göra för myndigheten, skriver Västsvenska Handelskammaren i ett inlägg i debatten om myndigheters placering.

Publicerad: 7 september 2015, 08:21

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ardalan Shekarabi borde inte utreda bara lokalkontorens placering, utan även se över hur myndigheternas huvudkontor placeras, menar debattören.


Ämnen i artikeln:

FörvaltningSysselsättningMyndigheterRegionalpolitik

Regeringen, och statsrådet Shekarabi, har gett Statskontoret i uppdrag att se över hur myndigheter lokaliserar sina lokalkontor. Utredningen borde dock inte stanna vid lokalkontor. Även frågan om hur huvudkontor placeras runt om i landet behöver belysas och man behöver öppna upp för att placera dem i Göteborg och Malmö.

Visserligen har Näringsutskottet flera gånger tagit ställning för att myndigheter ska placeras utanför, inte bara Stockholm utan även de andra storstadsregionerna. Senast gjorde man det i Näringsutskottets betänkande 2014/15:NU7 och man tänka sig att svaret åtkommer efter årets motionsperiod.

Utskottet talar alltså emot att placera dem i Göteborg och Malmö och förordar placering i länscentra. Det visar på ett begränsat synsätt där man mer räknar arbetstillfällena vid myndigheten utan att ta riktig hänsyn till myndighetens framtida möjligheter att rekrytera, utveckla verksamheten och delta i nätverk med ett varierat näringsliv och bred akademi.

När myndigheterna placeras är det uppenbart fel att bara fråga bara vad myndigheten kan göra för orten. Man måste även fråga vad orten kan göra för myndigheten.

Om man ser myndigheternas utvecklingspotential så blir den större av att placera dem i stora arbetsmarknadsregioner där det finns bred kompetens och mångfacetterade erfarenheter, myndigheterna kan utvecklas genom att möta ett skiftande näringsliv samt stora, breda och ledande akademiska institutioner. Det behövs en storstad med en lokal arbetsmarknad som är tillräckligt stor för att antingen erbjuda många kompetenser eller vara tillräckligt attraktivt för specialister att flytta till.

Om man vill ha dem utanför Stockholm – och det tycks det råda en samstämmighet om i riksdagens betänkande – så finns en mängd skäl, framförallt den ömsesidiga nyttan, som talar för att riksdagen och regeringen öppnar upp för myndigheter i Göteborg och Malmö också. En placering i ett länscenter som riksdagen nu anger som krav har sina begränsningar. T.ex. så kan Karlskrona, Sundsvall eller Karlstad inte erbjuda samma möjligheter. Man kan också konstatera att de nämnda städerna, länscentra, redan har fler myndigheter än Göteborg och Malmö.

Anders Wagner, Ansvarig Public Affairs, Västsvenska Handelskammaren

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev