onsdag22 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Hellre skolgång hemma än samlevnadskurs här

Inte en bra lösning att peka ut barn till EU-medborgare som målgrupp för kurser i samlevnad i Stockholm.

Publicerad: 27 augusti 2015, 11:47

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Många av de EU-medborgare som vistas i Stockholm lever i en mycket utsatt situation, inte minst kvinnorna. Foto: Trons/TT


Ämnen i artikeln:

SexualupplysningHemlöshetFattigdom

På det senaste sammanträdet i socialnämnden i Stockholms stad (2015-08-25) tog den rödgrönrosa majoriteten beslut om ett nytt projekt, nämligen att bedriva månadslånga kurser i hälsa, sexualundervisning och preventivmedelsrådgivning riktade till EU-medborgare. Detta är ett beslut som Moderaterna inte ställer sig bakom eftersom vi anser att beslutsunderlaget borde ha utretts vidare för att inte riskera att få fel konsekvenser.

Många av de EU-medborgare som just nu vistas på Stockholms gator lever i en mycket utsatt situation, inte minst kvinnorna. Därför är det viktigt att, utöver att satsa på akuta åtgärder, arbeta långsiktigt för att förbättra deras situation. Ett av de områden som bör vara särskilt prioriterat är att förbättra den egna hälsan och kunskapen om densamma genom att arbeta med hälsoförebyggande insatser, inte minst i hemländerna. Därför är vi i grunden positiva till intentionen med hälsoprojekt. Men tyvärr riskerar den godkända ansökan att landa fel och snarare kunna försämra situationen för dessa människor än att hjälpa.

I projektansökan framgår det att målgruppen för utbildningen är bland andra barn i åldrarna 0- 15 år. Detta ställer vi oss mycket kritiska till. Om barn upptäcks på Stockholms gator ska dessa inte erbjudas kurser i sexualundervisning och preventivmedelsrådgivning av Stockholms stad. Barnen ska gå i skolan i sina hemländer.

Vi moderater anser att en god skolgång är den bästa förebyggande insatsen vi kan ge dessa barn för att bryta utanförskap och socioekonomiska mönster. Därför arbetade Moderaterna och Alliansen intensivt under föregående mandatperiod för att se till att inga barn skulle bo på olagliga boplatser med svåra sanitära omständigheter som följd. Upptäcktes barn i sådana situationer gavs de hjälp och stöd att komma hem. Det är oroväckande om den nya majoriteten börjar vackla i frågan.

Det är även anmärkningsvärt att majoriteten inte har involvera landstinget i processen, då det ytterst ansvaret för frågor som rör hälsa och rådgivning av preventivmedel ligger på Stockholms läns landsting såväl politiskt som professionellt. Det är nödvändigt att Landstinget finns med som en samverkansaktör och kan utforma de insatser som bör göras inom sjukvårdsfrågor.

I ansökan framgår det att en ersättning ska utgå till alla deltagare för att de ska vara motiverade att komma under hela utbildningsperioden. Denna formulering skapar många följdfrågor, hur stor ersättningen ska vara, hur pengarna betalas ut samt om det är tjänstemän inom socialförvaltningen som ska ansvara för administrationen kring utbetalningarna?

Moderaterna vill fortsätta att arbeta med akuta insatser i Stockholms stad och med långsiktiga lösningar på plats i berörda länder i dialog med dessa länders politiker. En bra lösning är inte att barn till EU-medborgare pekas ut som målgrupp för kurser i sexualundervisning i Stockholm. Majoriteten behöver därför omarbeta det framlagda förslaget och inte gå vidare med ett framhastat projekt som skapar fler frågor än svar.

Andréa Ström, vice ordförande socialnämnden (M) Stockholms stad

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev