Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Hejda inte kvalitetsarbetet hos privata aktörer

Vinstutredningen är ett direkt hot mot de privata aktörernas möjligheter att existera, utvecklas och bli bättre, skriver Vårdföretagarna.

Publicerad: 24 augusti 2015, 09:35

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Vinster i välfärdenVårdkvalitetKvalitetOffentlig sektorVälfärd

Kvalitet är ett komplicerat begrepp. Trots att vi ofta läser in olika betydelse i begreppet är vi överens om att kvalitet är bra och något vi bör ha mer av. Nu visar en undersökning från Institutet för Kvalitetsutveckling, SIQ, och Svenskt Kvalitetsindex, SKI, att privata välfärdsföretag har en högre kvalitetsmognad än offentliga utförare.

Med kvalitetsmognad menas att organisationen styrs på ett ändamålsenligt sätt och som gör att uppsatta målsättningar nås. Målen i sin tur är väl förankrade och kommunicerade i organisationen. Mer energi läggs på rätt saker och ett ständigt förbättringsarbete pågår, för att uttrycka det kortfattat.

Våra medlemsföretag, vård- och omsorgsföretag, är vana att få goda betyg i olika kvalitetsmätningar men de utgår oftast från slutanvändaren snarare än organisationen.

Patienttoppen, som bygger på den nationella patientenkäten från SKL, visar att sju av de tio mest populära vårdcentralerna är privat drivna. När äldre svarar på Socialstyrelsens enkätfrågor visar det sig att boende hos privata utförare har något lättare att träffa en sjuksköterska och att de känner sig lite mindre ensamma än boende hos kommunala utförare. Försäkringskassan visar i sin tur att den andelen som är nöjda med sin personliga assistans är högre hos privata utförare än hos offentliga.

På område efter område visar privata utförare att de har mycket att bidra med till vård- och omsorgsbranschen.

Våra medlemsföretag har som alla verksamma i vård och omsorg en rad verksamhetsrelaterade utmaningar att fokusera på framöver. Frågor som hur vårdcentralen ska öka sin tillgänglighet, hur evidensbaserade metoder ska säkerställa att medarbetarna kan bemöta individer med demens eller hur livskvaliteten kan öka hos de assistansberättigade. På dessa och flera andra områden bidrar privata utförare med ett viktigt arbete och vill fortsätta göra det även i framtiden.

Men den så kallade Reepalu-utredningen, vars starkt politiserade och styrande direktiv är ett direkt hot mot de privata aktörernas möjligheter att existera, utvecklas och bli bättre.

Om privata aktörer svälts ut försvinner inte bara verksamheten som sådan utan också det lärandet som hade kunnat uppstå mellan den privata och den offentliga verksamheten. Utmaningarna svensk välfärd står inför visar tydligt att varje chans att förbättra och effektivisera vård- och omsorgsbranschen behövs.

Låt oss fokusera på kvalitet i stället för att stirra oss blinda på frågan om utförare. Undersökningar som den från SKI och SIQ vore då välkomna eftersom de visar att det finns förbättringspotential i den svenska vård- och omsorgsbranschen.

Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna

Rikard Johansson, kvalitets- och etikrådgivare Vårdföretagarna

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News