Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Hässleholmsförsöket till för att stötta på bästa sätt

Försäkringskassans målsättning är att vardagen ska bli enklare för dem som lever med funktionsnedsättning. Bättre medicinska underlag inför beslut om assistansersättning är en del i det arbetet, skriver Therese Karlberg, verksamhetsområdeschef, i en replik till Handikappförbundet om försöksverksamheten i Region Skåne.

Publicerad: 8 maj 2015, 12:49

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Verksamheten utgör ett viktigt nytänkande för att tillförsäkra personer med komplexa behov rättmätigt stöd.

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

AssistansFunktionsnedsättningIntegritetLSSHälso- och sjukvårdslagenHässleholmsförsöket

REPLIK. I debattartikeln ”Försäkringskassan måste sluta med oetiskt spioneri” skriver Handikappförbundets ordförande Ingrid Burman ett öppet brev till oss på Försäkringskassan om den pilotverksamhet som vi gör tillsammans med Region Skåne gällande medicinska underlag i assistansersättningen. Som ansvarig för utvecklingen inom den delen av myndighetens verksamhet vill jag gärna bemöta det.

Inför ett beslut om assistansersättning, oavsett om det är en ny ansökan eller en uppföljning, händer det i vissa fall att de medicinska underlagen är otillräckliga för att vi på Försäkringskassan ska få en helhetsbild av en persons hjälpbehov. Därför testar vi tillsammans med Region Skåne teambaserade utredningar i samråd med den som har eller har ansökt om assistans men där ofullständiga eller motstridiga underlag gör det svårt att göra en helhetsbedömning av det totala hjälpbehovet.

Med stöd av utredningarna kan vi fatta mer välgrundade beslut i enlighet med lagstiftningens intention, att personer som lever med funktionsnedsättningar ska kunna leva ett liv som andra. Det är ett sätt att höja kvaliteten inom assistansersättningen och säkerställa att rätt person får rätt stöd.

Jag delar Region Skånes bild om att verksamheten utgör ett viktigt nytänkande i försöken att tillförsäkra personer med komplexa behov ett enligt lagen rättmätigt stöd. Region Skåne konstaterar i ett pressmeddelande att de allra flesta av de omkring 25 personer som hittills genomgått utredningarna har bedömts behöva lika mycket eller mer stöd än de tidigare haft. Teamet har bland annat kunnat identifiera nya behov som nya hjälpmedel, annan medicinering, och förslag på nya LSS-insatser. Det anser jag är att ta tillvara personers rättigheter och stötta dem på bästa sätt.

Resultatet av projektet ingår i den återrapportering som Försäkringskassan ska göra till regeringen i höst kring hur vi utvecklar kvaliteten i de medicinska underlagen inom assistansersättningen. Huvudsyftet med projektet är inte en kontrollerande verksamhet, syftet är att säkerställa god kvalitet i de medicinska underlagen. Det är grundläggande för att rätt person ska få rätt ersättning.

Den bedömning som teamet på Hässleholms sjukhus gör kan uppfattas som kontrollerande och därför behöver både vi och Region Skåne noggrant informera de som väljer att delta. Här kan vi tillsammans bli bättre framöver och vi kommer att göra vårt yttersta i den frågan.

Min uppfattning är att projektet är värdefullt. Det pågår till och med 2015 och kommer därefter att utvärderas. På så sätt kan vi tillsammans med vården utveckla våra arbetssätt kring medicinska underlag.

Försäkringskassan informerade om projektet vid det senaste Funktionshindersrådet den 17 februari och jag informerar vidare på kommande Funktionshindersråd på tisdag den 12 maj och på Assistansrådet den 13 maj.

Funktionshindersrådet, som samlar funktionshindersrörelsen, och Assistansrådet, som samlar företrädare för assistansbranschen, är viktiga delar i det goda samarbete som jag upplever att vi har med många organisationer. I vårt utvecklingsprojekt ”En enklare vardag” var synpunkter, fakta och erfarenheter från bland annat brukarorganisationerna ovärderliga och det är jag väldigt tacksam för. Det gör oss bättre och jag vill gärna fortsätta den vägen utifrån de olika uppdrag vi har.

Försäkringskassans målsättning är att vardagen ska bli enklare för dem som lever med funktionsnedsättning och bättre medicinska underlag inför beslut om assistansersättning är en del i det arbetet.

Therese Karlberg, verksamhetsområdeschef Avdelningen för funktionsnedsättning, Försäkringskassan

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev