Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Här är listan över samhällsviktiga verksamheter

Publicerad: 26 mars 2020, 14:51

Vilka ska få omsorg till sina barn om förskolor och fritis stänger? Nu har MSB gjort en lista över samhällsviktiga verksamheter.

Foto: Nils Jakobsson

Nu är listan över de mest samhällsviktiga verksamheterna klar. Personer som arbetar där kan ha rätt till barnomsorg om skolor och fritis stängs.


Ämnen i artikeln:

KrisberedskapFörskolaCoronaviruset

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) publicerar nu en lång lista över olika verksamheter. Med den som stöd ska en mängd företag och offentliga verksamheter bedöma om de är samhällsviktiga och vilka personer som måste kunna arbeta för att den mest prioriterade verksamheten ska fungera.

– Listan är inget facit, utan ett stöd. De avgörande besluten måste fattas lokalt, säger Svante Werger, strategisk rådgivare på MSB.

Han betonar att arbetsgivare som anmäler till kommuner att medarbetare behöver barnomsorg inte i detalj ska beskriva vad dessa medarbetare arbetar med. Det är också viktigt att kommunerna inte gör listor över vilka enskilda personer som anses vara särskilt viktiga för att samhället ska fungera.

MSB:s lista:

1. Energiförsörjning

a. produktion, lagring, distribution av fasta och flytande bränslen och drivmedel.

b. produktion och distribution av el.

c. produktion och distribution av fjärrvärme och fjärrkyla.

d. produktion, lagring och distribution av energigas.

2. Finansiella tjänster

a. den verksamhet som behövs för att upprätthålla den finansiella sektorns tjänster till allmänhet, företag och offentlig sektor samt för att bibehålla regelefterlevnad och finansiell stabilitet.

3. Handel och industri

a. handel och industri av vikt för tillverkning, grossistverksamhet, distribution och försäljning av livsmedel, läkemedel, sjukvårdsmateriel och övrig medicinsk och medicinteknisk utrustning.

b. handel och industri för tillverkning, grossistverksamhet, distribution och försäljning för varor vilken är direkt nödvändig för övrig samhällsviktig verksamhet.

4. Hälso- och sjukvård samt omsorg

a. all hälso- och sjukvård, omsorg, socialtjänst samt tandvård som behövs för att upprätthålla liv, hälsa och rimligt goda livsvillkor.

b. hantering av avlidna och begravningar.

c. djurhälsovård för tjänstedjur.

5. Information och kommunikation

a. infrastruktur för elektroniska kommunikationer.

b. framtagande och förmedling av nyheter och samhällsinformation.

c. posttjänster.

6. Kommunalteknisk försörjning

a. produktion, lagring och distributionsnät för dricksvatten.

b. avledning och rening av avloppsvatten.

c. insamling och hantering av avfall.

d. väghållning.

7. Livsmedel

a. primärproduktion av livsmedel och foder.

b. berednings- och förädlingsindustri.

c. kontroll av livsmedelsproduktion.

d. produktionskök kopplade till annan samhällsviktig verksamhet.

8. Militärt försvar

a. verksamhet som bedrivs i Försvarsmakten och andra myndigheter som hör till Försvarsdepartementet eller i Fortifikationsverket.

9. Offentlig förvaltning

a. riksdag och regering.

b. Regeringskansliet samt myndigheterna under riksdagen.

c. bevakningsansvariga myndigheter i de delar som rör krishantering, krisberedskap och totalförsvar.

d. myndigheter som är nödvändiga för verksamhet enligt 3 §, e. regionernas förvaltning.

f. kommunernas förvaltning.

g. statlig ekonomihantering.

h. barnomsorg och utbildning inom skolväsendet.

10. Skydd och säkerhet

a. rättsväsendet.

b. Migrationsverkets förvar.

c. statlig och kommunal räddningstjänst.

d. bevakningstjänster.

e. värdetransporter.

f. tull och gränsbevakning.

g. alarmeringscentraler som betjänar räddningstjänst, polis samt hälso- och sjukvård.

11. Socialförsäkringar

a. den verksamhet som behövs för att upprätthålla utbetalning av pensioner, arbetslöshetsförsäkringar, socialförsäkringar och liknande förmåner och ersättningar.

12. Transporter

a. person- och godstrafik med samtliga transportslag (luft, sjö, järnväg och väg) som behövs för att upprätthålla övrig samhällsviktig verksamhet.

Cecilia Granestrand

Reporter + redaktör Tema

cg@dagenssamhalle.se

Dela artikeln:


Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News