måndag25 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Här är förslag som stoppar biblioteksstöket

En inkluderande biblioteksverksamhet kräver ordning och trivsel. Den som stör ordningen på ett bibliotek bör kunna nekas tillträde under en begränsad tid.

Publicerad: 3 februari 2017, 10:20

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Kulturen – med biblioteken som resurs – ska hjälpa oss att förstå oss själva och vår omvärld. Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

KristdemokraternaBibliotekStockholm

Förra generationers norm om största möjliga tystnad på bibliotek gäller inte. Karikatyrer på uppskärrade bibliotekarier som skyndar genom salarna med skylten ”Elden är lös” är ingen adekvat lustighet.

”i varje bibliotek ska man både kunna prata, plugga och skratta högt” har Stockholms biblioteksledning slagit fast (SvD 27/5 2015). Det håller jag absolut med om – och tillägger: i bibliotekets därför avsedda utrymmen.

De konstruktiva åtgärder som vidtagits hittills mot stök och trakasserier visar sig tyvärr vara otillräckliga eller felaktiga. Periodvis har läget istället förvärrats. Det handlar om att brott som hot, kränkningar och narkotikaförsäljning förekommit inne på biblioteken.

Stockholm har liknande problem i stadens simhallar. S+MP+V+Fi-majoriteten har efter svårbemästrade situationer bett regeringen om lagstöd för att kunna stänga av personer som där begår brott som hot, våld och sexuella trakasserier. Men när det gäller biblioteken krävs i första hand andra åtgärder med fast varsamhet. Nu gäller det att kunna garantera arbets-, studie- och förkovringsro på våra bibliotek.

Vi i Alliansen har i stället för nationella lagkrav krävt (skrivelse i Kulturnämnden den 24 jan 2017) att Stockholmsförvaltningen inventerar vilka verktyg biblioteken och dess personal behöver för att trygga trivsel och ordning på biblioteken. Vi begär redovisning av hur personalen garanteras stöd och uppbackning i sitt arbete från sina arbetsgivare. Vi vill få veta majoritetens syn på möjligheten att neka tillgång till biblioteken för besökare som vid upprepade tillfällen stör ordningen. Slutligen vill vi ha information om vilken beredskap som redan finns för att ta in väktare för kortare eller längre tid. Vi behöver underlag för hur samarbetet mellan polis och stadens bibliotek fungerar praktiskt om och när så behövs.

Dags nu att i första hand att upprätthålla en inkluderande biblioteksverksamhet med den ordning och trivsel som den kräver. Kulturen – med biblioteken som resurs – ska hjälpa oss att förstå oss själva och vår omvärld – såväl i det som är oss bekant som i det som ännu är oss främmande. Kultur, bildning och fakta skapar plats för visionära, orädda och kritiska människor. För många människor är biblioteken den första vägen dit.

Det är ingen motsättning mellan att inkludera och att ställa krav på besökarna eller till och med stoppa stökiga biblioteksbesökare. En rimlig utgångspunkt är att ordningsstörning ska kväsas och lagbrytare ställas till svars, på biblioteken som på alla andra platser. Tvingas vi att juridiskt utveckla tillfälliga avstängningar ska de vara tidsbegränsade, varefter avstängda individer ska hälsas välkomna tillbaka i lämpliga och konkreta former. För att komma framåt behövs fortsatt fördjupad debatt mellan de politiken och professionen som värnar biblioteken och deras arbetsmiljöer.

Ulf Lönnberg, KD:s gruppledare i kulturnämnden, Stockholm

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev