Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Håll ihop Mälardalen som samlad region

Just nu läggs många förslag som går ut på att dela upp Mälardalen, Sveriges viktigaste tillväxtmotor, i olika regioner. Vi tycker i stället att det är dags för förslag som håller ihop Mälardalen.

Publicerad: 1 november 2011, 13:54

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Regioner

Vårt förslag är att Uppsala, Västmanland och Sörmland fördjupar sitt samarbete i syfte att underlätta fortsatt samarbetet med Stockholm. Det ska vara människors vardag och de sakfrågor som hänger ihop med den som skall stå i fokus, och inte frågor som utgår från politiskt maktspel.

Det finns många fördelar med ett djupare samarbete. Mälardalen är redan en funktionell region där också Stockholms län ingår och vi redan samverkar på en rad områden. Utvecklingen av transportsystemen är en sådan, där den omfattande medfinansieringen av Citybanan genom Stockholm är ett av resultaten av samsyn. Effektiv kollektivtrafik, effektiv logistik för våra företag och varuförsörjning för våra länsinnevånare är exempel på gemensamma frågor i storregionen och i samspelet mellan våra tre län. Dessa frågor hanteras i dag bland annat inom En Bättre Sits-samarbetet, som vuxit fram för att möta statens infrastrukturplanering. Ett annat område där våra respektive län driver utveckling, var för sig och tillsammans, är frågor om kompetensförsörjning och samarbeten med och mellan våra lärosäten.

Samarbetet mellan våra tre län utgår från tanken om fortsatt starka, logiska och funktionella samband med Stockholms stad och Stockholms län. Närheten mellan våra län och större städer utgör därutöver också mycket goda förutsättningar för en fortsatt kraftsamling även utanför Storstockholm. Våra fördjupade samarbeten utesluter heller inte fortsatt samarbete med övriga kringliggande län.

Sjukvården i våra respektive län är också under utveckling på en rad olika områden. En väl fungerande hälso- och sjukvård tillsammans med högspecialiserad vård i samverkan och kompletterande forskningsmiljöer utgör en stark tillväxtfaktor för såväl våra tre län som i samspel med närliggande grannlän och samarbetsparter. Vi tror inte på att inte slå ihop landsting och sjukvårdshuvudmän i vår region. Istället bör vi utöka samarbetet och valfriheten för invånarna i våra län ytterligare.

Vi vill vara tydliga med att vi inte vill se någon statlig gräns mellan Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län. Det skulle vara ett hot mot samarbetet och de starka samband som finns i dag. Vi har sedan länge en tradition av omfattande samarbete, sinsemellan och med Stockholm. Våra län omsluter helt Stockholms län. En stark funktionalitet med Stockholm är sedan länge etablerad och driver den pågående regionförstoringen.

Därför är vårt gemensamma budskap till Mats Sjöstrands utredning om den framtida statliga funktionsindelningen är att vi inte vill ha en statlig gräns mellan våra tre län.

Erik Weiman, landstingsstyrelsens ordförande (M), Uppsala

Elisabeth Unell, oppositionsråd (M), Västerås

Daniel Portnoff, Kommunstyrelsens ordförande (M), Trosa

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Regioner

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev