Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Granskningen bekräftar kritiken mot Nya Slussen

Granskningsgruppens rapport som kom i veckan bekräftar i allt väsentligt kritiken mot Nya Slussen. Men risken med rapporten är att den tas till intäkt för att gå vidare med projektet utan att man har löst de utpekade problemen. När dessa sedan visar sig olösbara kommer Stockholms stad att stå med stora investeringar som måste rivas upp.

Publicerad: 4 februari 2015, 07:50

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Vi uppmanar nu alla Storstockholmare att resa sig mot dumheten.


Ämnen i artikeln:

Infrastrukturinvesteringar

Den granskning av Alliansens Slussenprojekt som S, MP och V utlovade före valet presenterades måndagen den 2 februari. Granskningsgruppen har arbetat inom ramen för ytterligt begränsade direktiv. Granskningsgruppens rapport bekräftar i allt väsentligt kritiken mot projektet. Som så ofta innehåller underlagsrapporterna den väsentliga informationen – sammanfattningarna och presentationen är tillrättalagda för att tillgodose de styrande politikernas vilja att baxa igenom Slussenprojektet.

I underlagen till granskningsgruppen konstateras bland annat att:

- Den nuvarande anläggningen självklart går att renovera och det kan ske utan ny detaljplan, det vill säga att den bekräftar det som Boverkets före detta generaldirektör Gösta Blücher har konstaterat.

- De budgeterade kostnaderna så kraftigt överstiger kommunfullmäktiges beslut att ett nytt beslut behöver fattas av fullmäktige. Den budgeterade kostnaden är nu uppe i över 10 miljarder. Därtill anser granskningsgruppen att ett risktillägg om 20-25 procent av kostnaden måste göras.

- Utformingen av Stadsgårdsledstunnelen och Katarinabergets bussterminal inte visats uppfylla gällande säkerhetskrav. Omfattande kompletterande utredningar krävs. Tills dessa presenterats är det oklart om anläggningarna kan klara säkerhetskraven.

- Stadsbusstrafiken får sämre förutsättningar i Slussenprojektet än i den nuvarande konstruktionen. (Att Nacka-Värmdöbusstrafiken också får sämre förutsättningar tar granskningsgruppen tyvärr inte upp).

- Cykel- och gångtrafik måste ges bättre lösningar.

De politiska uppdragsgivarna i stadshuset har snävat in direktiven så att jämförelsen av Slussenprojektet har skett mot den i dag befintliga anläggningen – som bland annat är amputerad och stympad på grund av det bristande underhållet. Det ger ett mycket dåligt beslutsunderlag eftersom den befintliga konstruktionen, med ganska små medel kan utvecklas mycket kraftigt för att ge bättre förutsättningar inte bara jämfört med dagens situation utan även jämfört med projektet.

Kanske det mest sensationella i granskningen är att den inte alls innehåller någon bedömning av riskerna och konsekvenserna av att bussterminalen i Katarinaberget inte blir av. Detaljplanen kan underkännas på grund av säkerhetsbrister. Och privata fastighetsägare till Katarinaberget kan vägra sälja sina fastigheter. De politiska sammanfattningarna och slutsatserna av granskningsgruppens rapport kännetecknas av samma lättsinnighet/arrogans och inkompetens som präglat hela Slussenprojektet. Det har lett till det limboläge – byggstart utan bussterminal – som Socialdemokraterna varnade Sten Nordin för när planen delades upp i två.

Risken med granskningsgruppens rapport är att den tas till intäkt för att gå vidare med projektet utan att man dessförinnan har löst de utpekade problemen. När dessa sedan visar sig olösbara kommer staden att stå med stora förgävesinvesteringar som måste rivas upp.

Genom att miljödomen den 21 januari i år sannolikt kommer att överklagas till Högsta Domstolen (HD) kan den vinna laga kraft tidigast när HD avslagit prövningstillståndsansökan. Med normal handläggningstid är det i augusti i år. Vid en prövning i HD kan det ta ytterligare ett år och domen kan se helt annorlunda ut.

Det ger stadshuset gott om tid att fatta beslut att inte genomföra Sten Nordins skandalprojekt. Ett projekt som för en kostnad av minst 10 miljarder kronor ohjälpligt förfular Stockholm, orsakar stora trafikstörningar i sydöstra Stockholm i flera år, som inte har någon bussterminal för Nacka-Värmdö bussarna och som i en eventuell framtida fullfunktion ger en sämre lösning för kollektivtrafiken än den vi har i dag.

Slussen behöver självklart förnyas och utvecklas. Och det finns självklart bra alternativ. Hade granskningsgruppen även analyserat lösningarna i Slussen plan B hade den kunnat konstatera att Nordins sluss utöver att vara sämre för busstrafiken också har betydligt sämre lösningar för gångtrafikanter och cyklister än vad som är möjligt att åstadkomma i en utveckling av den nuvarande konstruktionen. Till halva kostnaden och halva tiden och betydligt mindre än hälften av trafikavstängningarna och utan risk för att inte ha en bussterminal. Stadens Slussenprojekt är sjukt.

Vi uppmanar nu alla Storstockholmare att resa sig mot dumheten, fulheten och lögnen som stadens elefantslussenprojekt representerar. Ett enkelt, snabbt mycket bra och välutvecklat alternativ är Slussen plan B. Om stadens politiker – och invånare – kan acceptera mer tidsspillan finns även andra alternativ.

Ole Settergren, paraplyorganisationen Stigbergsgruppen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Infrastrukturinvesteringar

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev