Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Granska public service mer – stärk medborgarnas tillit!

Granskningsnämnden borde granska även webbinnehållet i public service, skriver Sverigedemokraterna inför kulturutskottets riksdagsdebatt idag.

Publicerad: 7 februari 2018, 09:14

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Public serviceMedier

Idag debatterar kulturutskottet frågan om ”Radio och Tv i allmänhetens tjänst” i Sveriges riksdag.

Hur ser medievanorna ut idag? Vad innebär det att vara i allmänhetens tjänst i en tid av polarisering? Aktuella frågor i en aktuell tid av val.

Olika mätningar visar olika trender avseende människors förtroende för medierna, i en del är det högt, i andra lågt, men polariseringen och diversifieringen är växande. Det är något att ta på allvar.

Public service ska, och kan, vara en aktör för kvalitativ oberoende och saklig nyhetsförmedling och för svensk underhållning och folkbildning, men då måste sändningstillstånd och granskningsfunktioner garantera opartiskhet och saklighet samt en nyhetsvärdering som medborgare känner tillit till.

Vad innebär radio och tv idag? Vi måste ta hänsyn till förändrade medievanor, vi kan inte skapa a, b och c-lag bland medierna, oavsett höger eller vänster, nationalistisk, eller internationalistisk orientering. Alla är en del av en mediemångfald där nya röster får komma till tals tack vare den digitala revolutionen. Public service-mediernas roll kommer fortsatt vara stark och stor i den här utvecklingen och mediemångfalden. Tilliten till våra medier och vikten av att återupprätta sitt förtroende kan inte nog betonas. Tillit och transparens skapar acceptans och de medieaktörer som är i dominerande ställning, stora och starka, måste också vara kloka och sakliga.

I dagens debatt har SD en reservation. Den rör att programbolagens webbinnehåll ska kunna granskas, liksom övrigt innehåll. Detta för att närvaron där är stark och rymmer mycket som TV-sändningar inte gör. Det är inte mer än rätt att även detta ska inkluderas i sändningstillståndet. Vi har länge drivit på att Granskningsnämnden även ska inkludera webbinnehållet i sin granskning. En logisk följd av utvecklingen och det vore transparent.

I grunden har SD sedan fler år ställt sig positiva till och förespråkat en ny finansieringsmodell för radio och tv i allmänhetens tjänst. Samtidigt har vi sedan tidigare och under public service-utredningen framhärdat att regeringen bör ta ett helhetsgrepp och se över och reformera såväl sändningstillstånd, som granskningsfunktioner när man också ser över finansieringen. Man kan inte förutsättningslöst och utan vidare reflektion införa en skatt, utan andra åtgärder som stärker människors tillit till skattens ändamål. Medborgarnas acceptans stärks med reformerade styrdokument och kontrollfunktioner.

Med den medieutveckling vi ser idag blir det allt viktigare med public service som medborgarna känner förtroende och tillit till. Vi är på allvar oroliga över hur vissa politiker har en lättvindig inställning till en del av den kritik som framförs i samhällsdebatten. Den finns och vi bör inte blunda för den utan faktiskt försöka arbeta fram en långsiktiga strategier och mål för framtidens folkligt förankrade radio och tv i allmänhetens tjänst – allt för att stärka förtroendet i en allt mer polariserad mediemångfald.

Ett första steg vore att samtala med oss sverigedemokrater, även utanför utredningens möteslokaler. Vi har alltid varit öppna och föreslagit samtal. Låt oss samtala!

Aron Emilsson, kulturpolitisk talesperson (SD)

Angelika Bengtsson, ledamot kulturutskottet (SD)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Public serviceMedier

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev