Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Gör Stockholm till regionalt exportcentrum

Regeringens nya exportstrategi ska bidra till att nå målet om EU:s lägsta arbetslöshet år 2020. I strategin pekas fem regionala exportcentrum ut - dock inte landets stora exportmotor; Stockholm. Vi vill nu att Stockholms läns landsting tar initiativ till att starta ett regionalt exportcentrum.

Publicerad: 21 juni 2016, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Vi välkomnar regeringens exportsatsning och vill att även Stockholmsregionen ska få ta del av den.

Foto: Tomas Oneborg, TT


Ämnen i artikeln:

StockholmSocialdemokraternaNäringslivsklimatHandel

Stockholm är en tillväxt- och exportmotor för hela landet. Här har 28 procent av Sveriges exportföretag sin hemvist. Och Stockholmsregionen svarar för hela 45 procent av Sveriges BNP. Men konkurrensen från omvärlden hårdnar och Stockholmsregionen behöver stärka och utveckla företagens export-och internationaliseringsmöjligheter. Vi vill därför att Stockholms läns landsting tar initiativ till att bilda ett regionalt exportcentrum för regionen.

Syftet med ett regionalt exportcentrum i Stockholms län är att stötta framförallt små och medelstora exportföretag men även företag som i dag är underleverantörer till andra exportföretag. De mindre företagen utgör 95 procent av näringslivet i Stockholms län med bara 26 procent av varuexporten.

Tanken är att ett regionalt exportcentrum ska erbjuda ”en väg in ” rådgivning för att hjälpa företag att komma ut på exportmarknaden. Vi tror att det finns många företag med stor potential att öka sin export och därigenom skapa fler arbetstillfällen och ökad tillväxt i vår region.

Stockholmsregionens export skiljer sig från resten av landet. Vår regions viktigaste exportländer är Storbritannien, USA och Kina till skillnad från resten av landet där Norge dominerar. Stockholms Handelskammare visar i rapporten ”Stockholm, Stockholm, stad i världen” att Stockholm fortfarande har ett begränsat utbyte med tillväxtmarknaderna och att exporten ofta fokuserar på Europa.

Här kan ett regionalt exportcentrum bidra till att stärka och sprida exporten till nya marknader. Företagarna arrangerar i dag Enterprise Europe Network, en verksamhet som stöttar små och medelstora företag med internationalisering. Stockholmsföretagen behöver mer av detta.

Förslaget om ett regionalt exportcentrum är en del av en offensiv satsning på tillväxt och regionplanering som vi anser är nödvändig för att stärka Stockholmsregionens tillväxt.

I början av året presenterade närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) en ny svensk exportstrategi som ska bidra till att Sverige når EU:s lägsta arbetslöshet år 2020. Målen i strategin är bland annat att öka exporten, stärka Sveriges attraktionskraft för investeringar och öka deltagandet av svenska företag i den globala ekonomin.

I strategin adresserar regeringen de utmaningar som svensk export står inför med en mängd konkreta insatser. En av dessa är just regionala exportcentrum Fem regionala exportcentrum kommer att inrättas runt om i landet, närmare bestämt i Skåne, Västra Götalands, Kronobergs, Östergötlands, Dalarnas och Västerbottens län. Men inget i Stockholm.

Vi välkomnar regeringens satsning och vill att även Stockholmsregionen ska få ta del av den. Vi vill därför att Stockholms läns landsting genom ALMI, som arbetar för att främja företagande, och som ägs av stat och landsting, tar initiativ att tillsammans med relevanta sammarbetspartners starta ett regionalt exportcentrum för Stockholmsregionen.

Jens Sjöström, oppositionslandstingsråd (S), Stockholms läns landsting

Bengt Bengtsson, ordförande Företagarna Stockholms län

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev