Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Gör den kommunala revisionen frivillig

Det kommunala självstyret bör leda till att kommuner och landsting själva får bestämma hur deras beslut och verksamheter ska utvärderas. Ett första steg på vägen kan vara att skilja på finanser och verksamhet i revisionen, enligt modell från USA.

Publicerad: 12 augusti 2011, 11:58

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Revision

Den kommunala revisionen har varit föremål för ett stort antal utredningar. Kompletteringar och justeringar har gjorts i kommunallagens bestämmelser om revision utan att dessa inneburit några principiella förändringar i det grundläggande systemet. Utgångspunkten förefaller ha varit att vårt grundsystem är det mest ändamålsenliga. Syftet med utredningarna samt de justeringar som gjorts i lagen har varit att stärka den kommunala revisionen och öka förtroendet för denna inom ramen för befintligt system.

Jag deltog i amerikanska, Association of Local Government Auditors (ALGA) årskonferens tidigare i år och fick då möjligheten att studera USA:s system för kommunal revision. Jag menar nu inte att vi ska kopiera detta system. Däremot kan man ju reflektera, jämföra och få idéer. Ett kännetecken i det amerikanska systemet är att den finansiella revisionen är obligatorisk medan verksamhetsrevision är frivillig. De flesta större städer har dock beslutat att också ha verksamhetsrevision. Det är förutsättningarna för verksamhetsrevision som jag anser vara mest intressant i det amerikanska systemet.

När en kommun beslutar om att införa verksamhetsrevision innebär detta att man också ansluter sig till ett antal förutsättningar för att överhuvudtaget kunna använda begreppet ”revision”. Viktiga sådana förutsättningar att revisionen måste ha den beslutande församlingen som uppdragsgivare samt att revisionen genomförs enligt en nationellt fastställd standard för verksamhetsrevision inom offentlig sektor. Revisionstandard utvecklas av Government Accountability Office och dokumenteras i den så kallade Yellow Book och den är nära nog helt tillämplig även för kommunal revision i Sverige. Vi känner igen mycket i Yellow Book från våra egna kvalitetssystem, metoder och goda sed.

Kommuner som inte har beslutat om att införa verksamhetsrevision med de förutsättningar som då gäller kan givetvis ändå genomföra utvärderingar och bedöma effektiviteten av sin verksamhet men kan inte benämna detta som revision utan då är det fråga om non-audit service.

Varför har inte någon av alla våra revisionsutredningar övervägt att göra delar av revisionen frivillig och då i första hand verksamhets-revisionen? Jag kan se ett antal goda argument för att genomföra en sådan förändring.

För det första är det ju logiskt utifrån det kommunala självstyret att kommuner och landsting själva kan bestämma om formen för hur deras verksamhet och beslut ska utvärderas. Ett annat tungt argument är att genom att om man själv beslutar om att det ska finnas verksamhetsrevision, genomförd enligt den standard eller kvalitetskrav som gäller för revision, bör detta innebära att revisionen också får en hög legitimitet. Ett frivilligt beslut som ger hög legitimitet bör då också innebära att tillräckliga resurser ställs till revisionens förfogande. En frivillig revision bör alltså enligt min uppfattning kunna leda till att den kommunala revisionen stärks.

Kommuner och landsting som av olika skäl inte vill ge tillräckliga resurser till och förutsättningar i övrigt för revisionen ska heller inte behöva ha någon sådan eller kunna benämna något för revision som inte uppfyller kraven för en sådan. Revision kan ju faktiskt inte och ska inte heller i Sverige vara vad som helst! Behovet av utvärdering och bedömning som grund för ansvarprövningen får hanteras på annat sätt och för detta får någon annan benämning än revision användas.

Anders Haglund, partner, PwC

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Revision

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev