Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Gör Blekinge till en kommun

Blekinge måste sluta konkurrera inom länet. I dag är vi inte ense om kollektivtrafiklösningar, turismsatsningar eller vilken hamn man skall satsa på. Vi måste möta utmaningarna hand i hand och utveckla länet. Vi föreslår därför att Blekinge görs om till en enda kommun, skriver Handelskammarens regionstyrelse i Blekinge.

Publicerad: 10 september 2013, 09:57

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

RegionerInfrastrukturinvesteringar

Dubbla Blekinge är en ambition och satsning vi satt igång inom Handelskammaren. Det handlar inte bara om att dubbla befolkningen. Det handlar om att dubbla möjligheterna, verksamheterna och kraften.

Blekinge står och stampar. På hundra år har länet inte ökat sin befolkning alls. Under samma tid dubblade Halland sin befolkning. Det finns många anledningar till det naturligtvis. Infrastrukturen är en starkt bidragande faktor. Handelskammaren har därför under många år drivit en utbyggnad av E22 för att knyta samman Blekinge med Skåne. Tågtrafiken är också av stor betydelse och där blev det nyligen ett bakslag när det beslutades att inte köra Pågatågen in i länet. Helhetssynen saknas och det kostar.

Blekinge har goda förutsättningar att växa. Vi har ett stort industriellt kunnande. Vi har en lång tradition av tillverkande industri. Vi har framgångsrika företag, drivna entreprenörer och många personer som brinner för Blekinge. Vår stora utmaning är inte de som är hos oss utan de som lämnar oss eller aldrig kommer hit. Vi måste jobba långsiktigt med kompetensförsörjning och att göra Blekinge attraktivt att bo och verka i.

Trafikverket presenterade i höstas en stor utredning av infrastrukturläget i hela landet. I denna rapport kallad kapacitetsutredningen konstateras att Sveriges utrikeshandel kommer att förskjutas österut. Blekinges hamnar kommer att få allt större betydelse. För att Sverige och Blekinge skall kunna dra nytta av detta så måste infrastrukturen på land kraftigt förbättras. Det gäller både väg och järnväg. Ett led i detta är att färdigställa sydostlänken. Denna järnvägslinje kommer dessutom att avlasta hela södra stambanan vilket i sin tur får gynnsamma effekter för hela landets tågtrafik.

Mindre kommuner som har mer än två, tre mil eller dåliga förbindelser till en större ort tenderar att avfolkas. Yngre och välutbildade flyttar och kvar blir äldre och människor utan egen försörjning vilket ytterligare ökar bördan för kommunen. Stora, långsiktiga strategiska beslut blir enklare att fatta i en större kommun där man tvingas lyfta blicken. Blekinge är geografiskt och befolkningsmässigt lämpat att vara en kommun. Sedan finns det en rad andra skäl; vi nämner här tre.

Politikerna: Små kommuner har ofta svårt fylla fritidspolitikernas stolar. Det är inte lätt att engagera yrkesverksamma, yngre politiker och framförallt kvinnor. En större kommun gör det möjligt att hitta eldsjälarna som krävs.

Turismen: Blekinge har en fantastisk potential som turistdestination med kusten och naturen. Sverige som helhet underpresterar inom turismsektorn. Blekinge ligger ur ett internationellt perspektiv bra till med goda förbindelser österut och tillväxtländerna i Baltikum. Kastrup finns inom räckvidd vilket öppnar för långväga gäster. I dag är det fem kommuner som slåss om uppmärksamheten och marknadsföringsbudgeten. Skulle Blekinge vara en kommun skulle man istället kunna ha en gemensam marknadsföring och lyfta fram guldkorn i hela länet.

Infrastrukturen: Med Blekinge som en kommun och en röst kan vi driva frågorna om våra vägar och järnvägar mer långsiktigt. Vi kan tillsammans besluta om vilka inriktningar våra hamnar skall ha. Länet är för litet för att nationellt få gehör för alla lokala frågor. En större kommun med en större kassa väger tyngre. Vi skulle kunna gå in och samfinansiera trafiklösningar som andra större kommuner gör.

I början på september presenterade Region Blekinge sin rapport Attraktionskraft Blekinge. Låt oss hoppas att det blir ett första steg mot en helhetssyn. Lyft blicken och gör en kommun av hela länet så kan vi tillsammans utveckla Blekinge.

Magnus Jörsmo, Riflex Film AB, ordförande Handelskammarens regionstyrelse i Blekinge

Hedvig Stache, Handelsbanken, Handelskammarens regionstyrelse i Blekinge

Mikael Blomqvist, Michano AB, Handelskammarens regionstyrelse i Blekinge

Lars Elmberg, EC Gruppen, Handelskammarens regionstyrelse i Blekinge

Peo Sundelius, Ericsson AB, Handelskammarens regionstyrelse i Blekinge

Peter Enckell, Commersen AB, Handelskammarens regionstyrelse i Blekinge

Per-Gunnar Persson, AB Karlshamns Expressbyrå, Handelskammarens regionstyrelse i Blekinge

Anna Lindqvist, AB Sven Jeppson, Handelskammarens regionstyrelse i Blekinge

Magnus Söderberg, Netcomp, Handelskammarens regionstyrelse i Blekinge

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev