Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Glöm inte bort rättsväsendet, Shekarabi

Sverige halkar efter länder som Storbritannien, USA, Norge och Nederländerna när det gäller digitalisering av rättsväsendet, varnar tre jurister med IT-inriktning.

Publicerad: 2 december 2016, 11:28

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

RättsväsendetArdalan Shekarabi

Alla delar av det offentliga Sverige behöver öka sin digitala mognad, skriver civilminister Ardalan Shekarabi på DN Debatt idag. Digitaliseringen kommer nå alla yrken och befattningar, konstaterade Innovationsrådets Ola Asplund när den nya strategin presenterades i förra veckan. Ska vi, som regeringen vill, bli ”bäst i världen på digitalisering” är det hög tid att inkludera rättsväsendet och juridiken i diskussionerna.

Rättssystemet är ineffektivt, dyrt och fast i 1900-talet, sade en av huvudtalarna vid årets upplaga av konferensen FutureLaw vid Stanford. Enligt bedömare går omkring 80 procent av det totala behovet av juridisk rådgivning oemotsett i USA. Det är inte bara enskilda som inte har råd – transparens och kostnadseffektivitet efterfrågas även av stora, multinationella företag. De tids- och kostnadsutmaningar som följer med en rättslig process gör att många, särskilt mindre företag, väljer att avstå.  Världen har ett ”justice gap”, och klyftan ökar i takt med att våra liv och våra verksamheter blir mer komplexa. Detta är angelägenheter inte bara för juristbranschen, utan för hela samhället.

Tekniska lösningar kan göra det möjligt för fler att anlita rådgivare och att ta sina rättigheter tillvara i domstol. Onlinetvistlösning och datorstödda beslut kan göra dömandet snabbare och mer enhetligt. I Storbritannien kommer tvister som rör mindre belopp inom kort hanteras digitalt och i stora delar utan mänsklig inblandning. Artificiell intelligens (AI) kan användas för att förutsäga utgången i processer och därmed underlätta för såväl parter som för domstolarna – ett sådant verktyg har nu utvecklats för att avlasta Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna.

På konsumentsidan finns appar och nättjänster som hjälper enskilda att välja och utvärdera juridiska rådgivare, ingå avtal, överklaga myndighetsbeslut och att företräda sig själva i domstol. Sverige har en stark startupkultur och – relativt – liberala regler för juridisk rådgivning, men små jurisdiktioner riskerar av förklarliga skäl att halka efter i utvecklingen.

Det finns goda exempel på myndigheter som kommit långt med e-signaturer och e-förvaltning men vi har inte på allvar kommit igång med att digitalisera domstolarna, för att ta ett exempel. Tyvärr ser vi tecken på att Sverige halkar efter inte bara Storbritannien och USA, utan även mer jämförbara länder som Norge och Nederländerna.

Storbritanniens försprång beror inte bara på språkets och marknadens storlek. Svenska advokatbyråer tillåts till skillnad från engelska inte ha andra ägare än advokater och kan därmed inte ta in investerare eller erbjuda IT-personal eller direktörer aktiepositioner. Som en följd av att Storbritannien öppnat upp för så kallade alternativa ägarstrukturer kan konsumenter nu anlita företag som kombinerar avancerade onlinetjänster med advokatkompetens.

OECD bedömer att teknikutvecklingen kan förändra juristbranschen i grunden, men att stelbenta regler riskerar att hämma innovation och konkurrens på området. OECD rekommenderar därför att konkurrens- och konsumentmyndigheter analyserar reglerna om juridisk rådgivning utifrån de förutsättningar som råder idag.

Några förslag på åtgärder:

- Regeringen bör utreda i vilken mån rättsprocessen kan digitaliseras. Tvistlösning online, datorstödda beslut och övergång till digitala handlingar bör övervägas.- Lärosäten runt om i världen har börjat införa tekniska inslag i juristutbildningarna för att göra studenterna bättre förberedda för framtiden. Svenska lärosäten bör följa utvecklingen och vid behov se över kursinnehållet på juristutbildningarna.- Det bör övervägas om marknaden för juridisk rådgivning bör avregleras ytterligare. Konkurrensverket bör följa OECD:s uppmaning och granska regelverket.- Advokatsamfundet bör, i likhet med advokatsammanslutningar i USA, Frankrike, Malaysia, Kanada m.m. underlätta och verka för innovation inom kåren.- Skapa ett svenskt kluster för ”legaltech” och prioritera detta inom ramen för de offentliga innovationssystemen.- Myndigheter måste börja öppna upp möjligheter att distribuera publik information digitalt via API:er samt acceptera elektronisk signerad data.

Utveckling får naturligtvis inte ske på bekostnad av rättssäkerheten. Risker och utmaningar finns, men vår sammantagna bild är att tekniken gör det möjligt att förbättra effektiviteten och kvaliteten samtidigt. Det mest riskabla kan vara att inte göra något alls.

Fredrik Svärd, Legaltech.se

Ulf Lindén, Legalworks

Johan Norin, Jansson & Norin

Magnus Stein, Avtal24

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev