Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Ge kommunala toppchefer samma ansvar som en vd

Det bör införas ett särskilt chefsansvar i kommunallagen, och då med fördel inspirerat av vd-rollen i ett aktiebolag. Därigenom läggs ansvaret på den person som i realiteten bär detta samtidigt som de politiska organen befrias från ett ansvar de varken kan eller vill bära, replikerar Leif Anjou.

Publicerad: 6 december 2013, 11:12

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

RevisionKommunanställdaFörtroendevalda

Kommunallagen lägger uppgiften att svara för den löpande ledningen av verksamheten på styrelse och nämnder, som förutsätts verka enligt en kollegial modell. Chefer förekommer knappast i kommunallagen annat än som biträden till de förtroendevalda och med möjlighet att ta emot delegering. I kommunalrättslig doktrin talar man om att tjänstemän kan besluta i rena verkställighetsfrågor.

I ett omfattande forskningsprojekt har jag visat att den löpande ledningen av verksamhet i kommuner och landsting i praktiken utövas av chefer. I vissa kommuner, företrädesvis de större, är detta explicit, i andra är det mer eller mindre uttalat och gråzonen är betydande. I många fall säger man att politiken svarar för de så kallade vad-frågorna och tjänstemännen för de så kallade hur-frågorna alltmedan man debatterar vad som är vad-frågor och vad som är hur-frågor. Kommunallagen är alltså obsolet.

Sofia Larsen argumenterar i sin artikel i Dagens Samhälle 5 december för att tjänstemännens ansvar skall skrivas in i lagen. Den slutsats jag dragit av min forskning är att det i vart fall bör införas ett särskilt chefsansvar i kommunallagen och jag har i fyra rapporter argumenterat för detta. Därigenom förs ansvaret till den eller dem som i realiteten bär det. De politiska organen befrias från ett ansvar de i realiteten varken kan eller vill bära, gråzonen minskar och det politiska systemet hjälps att koncentrera sig på de politiska frågorna om resursfördelning och huvudmannafunktionerna gällande den kommunala verksamheten.

Ett särskilt chefsansvar bör emellertid vara skarpt och kan med fördel utformas med inspiration i vd-rollen i aktiebolag. Detta innebär bland annat ett självständigt revisionsansvar. Min argumentation gäller rimligen en begränsad krets av tjänstemän. Hur vidsträckt den bör vara har jag ingen bestämd uppfattning om. Sofia Larsens och Juseks strävan torde i vilket fall bli tillgodosedd, eftersom de tjänstemän som inte själva skulle omfattas ändå ytterst får sitt mandat från den som har det särskilda chefansvaret.

Leif Anjou, Ekon Dr, jur kand och forskare med inriktning på det kommunpolitiska systemets styrning

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev