onsdag7 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Ge alla barn samma chans till idrott

Daglig idrott i skolan ger effekter. Fler pojkar når gymnasiebehörighet och flickorna minskar risken för benfrakturer. Flera undersökningar visar på idrottens betydelse för hälsa och skolresultat hos barn och unga. Ändå har regeringen stängt dörren för fler utökade timmar för skolidrotten.

Publicerad: 31 januari 2017, 10:51

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Idrott stärker individens välmående såväl som samhällets gemensamma folkhälsa, skriver debattören.


Ämnen i artikeln:

Jämlik vårdGustav FridolinIdrottFolkhälsa

Skolidrotten ger alla unga chansen att utöva idrott och motion tidigt i livet. Bunkefloprojektet, som startade hösten 1999 i Malm, innebar att eleverna hade fysisk aktivitet varje dag. Flera rapporter kring projektet har visat på stora vinster och nu har ytterligare en forskningsstudie publicerats. Resultatet visar att fler pojkar blir behöriga till gymnasiet, från 88 procent till 95 procent. För flickornas del, som redan ligger på en hög behörighetsnivå, påverkades benmassa och muskelstyrka positivt vilket i framtiden kan minska antalet frakturer.

Barn måste få möjlighet att idrotta varje dag. Det är dags att utbildningsminister Gustaf Fridolin (MP) och regeringen ser till att det blir verklighet. Idrott stärker individens välmående såväl som samhällets gemensamma folkhälsa. Att satsa på idrott är därför en vinst för både den enskilda och för samhället.

Som idrottsborgarråd arbetar jag dagligen för att fler barn och ungdomar ska få chansen att idrotta. Det gör också varje dag tusentals ideellt engagerade föräldrar och ledare i Sveriges största folkrörelse – idrottsrörelsen. Siffror från Riksidrottsförbundet visar att cirka 3,4 miljoner svenskar under 2014 var aktiva inom svensk föreningsidrott. Idrotten är och förblir viktig och betydelsefull i svenskarnas liv.

Samtidigt finns det stora skillnader i vilka som är fysiskt aktiva. Vi vet idag att personer från områden med lägre socioekonomisk standard, unga flickor och personer med funktionsnedsättning i lägre grad är fysiskt aktiva. Var tionde ung uppger att de inte haft möjlighet att delta i en fritidsaktivitet för att det kostar pengar. Trösklarna för att delta i idrott är i dagens Sverige för höga för alldeles för många barn.

Resultaten från Malmö bekräftar egentligen det vi redan vet och visar på vikten av daglig rörelse och motion. I förlängning stärker deltagande i idrottsföreningar också människors nätverk, och fysisk aktivitet minskar kostnaderna för sjukvården.

Nu har tyvärr regeringen stängt dörren till fler idrottstimmar i skolan. Om detta inte är ett alternativ behöver andra vägar prövas för att rörelse och motion ska komma till i skolan varje dag. Unga människor är värda att få bästa möjliga förutsättning att klara skolan och att skapa goda vanor inför framtiden. En del av detta måste vara att ytterligare stärka möjligheterna för idrottsföreningarna att möta barn och ungdomar i skolan och på fritidshemmen, och på så vis ge unga chansen till fysisk aktivitet.

Regeringen måste därför nu omgående säkerställa att både styrning och resurser gör det möjligt.

Emilia Bjuggren, arbetsmarknads- och idrottsborgarråd (S), Stockholm

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev