tisdag28 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

”Fritidspengen hör hemma i förra århundradet”

Det är helt avgörande att barn i ekonomiskt utsatta familjer har samma förutsättningar att utöva fritidsaktiviteter som andra barn. Där är vi helt överens med Moderaterna. Men fritidspengen är en återgång till en politik som vi övergav i Sverige för över 60 år sedan.

Publicerad: 20 mars 2015, 10:48

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Vi ska inte ha godtycklig välgörenhet och kontroll av fattiga i dagens Sverige.


Ämnen i artikeln:

BarnfattigdomBarnperspektivetBarnkonventionen

REPLIK. De sociala och ekonomiska skillnaderna ökar i Sverige och det drabbar många barnfamiljer. De senaste åtta årens försämringar av arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen, sjunkande skolresultat och ökande arbetslöshet till förmån för ofinansierade skattesänkningar är en starkt bidragande orsak till detta.

Cirka 50 000 barn lever i hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd. Eftersom barn och unga i ekonomiskt utsatta hushåll inte deltar i organiserade fritidsaktiviteter i samma grad som andra finns det starka skäl att förstärka möjligheten för dessa barn att få en aktiv fritid, så att inte höga avgifter blir till ett hinder.

Vad vill då de borgerliga partierna göra åt detta? Deras nygamla lösning är fritidspengen, för barn i årskurs 4 till 9, i hushåll som haft försörjningsstöd längre än sex månader. Fritidspengen ska täcka utgifter för deltagande i regelbundna och ledarledda fritidsaktiviteter.

Men, en särskild ansökan måste göras av familjen för att få ut pengarna. Det kan verka helt okontroversiellt. Men i själva verket är det en återgång till en politik som vi övergav för över 60 år sedan. Vi lämnade då en godtycklig välgörenhet och kontroll av fattiga människor till förmån för en generell social välfärd. En återgång är ett tydligt avsteg från den svenska modellen, som tar sin utgångspunkt i alla människors lika värde.

Sofia Fölster (M) skriver i sin artikel ”Bakom kulisserna hycklar regeringen om utsatta barn” i Dagens Samhälle att en generell höjning av barndelen i riksnormen för de utsatta familjerna inte säkert kommer barnen till del. Vad betyder det? Litar Sofia Fölster inte på att familjer med försörjningsstöd vill eller orkar agera för sina barns bästa?

Vi socialdemokrater har tidigare föreslagit en investering på 350 miljoner kronor till kultur, idrott och fritid som är riktad mot barn och unga, med ett stimulansbidrag för musik- och kulturskolor som håller nere avgifterna. Vi vill stödja föreningslivet – och stärka barns och ungdomars tillgång till idrott och friluftsverksamhet.

Vi har också nyligen tagit steg för att göra Barnkonventionen till svensk lag. I Barnkonventionen konstateras att alla barn har rätt till vila och fritid, till lek och rekreation och inte minst rätt att delta i det kulturella och konstnärliga livet.

Vi delar helt uppfattningen att det är avgörande att barn i ekonomiskt utsatta familjer har samma förutsättningar att utöva fritidsaktiviteter som andra barn. Vi säger nej till fritidspengen, som gärna kan skickas tillbaka till förra århundradet, dit den hör hemma.

LÄS MER: Fel - barn som inte får vara med pekas ut.

Veronica Palm, riksdagsledamot (S), vice ordförande i Socialutskottet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev