tisdag31 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Frilansare vinnare när scenkonstpensionerna reformeras

Dagens scenkonstpensioner är orättvisa, oförutsägbara och omoderna. I dag presenterar Svensk Scenkonst förslag på ett nytt system som löser många av branschens problem. Strama ekonomiska ramar och fackens krav på ofinansierade förmåner bäddar för tuffa förhandlingar, men vi räknar med att branschen tar över ansvaret för pensionerna från 1 januari 2015.

Publicerad: 4 september 2014, 12:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

KulturpolitikLönebildningArbetsmarknadPension

I decennier har Sverige haft ett statligt system för scenkonstpensioner som har missgynnat frilansare och lett till stora och oförutsägbara kostnader för institutionerna. En statlig utredning från 2009 gick i papperskorgen och sedan dess har problemen och kostnaderna växt utan en politisk lösning.

Istället har regeringen uppdragit åt arbetsgivarna och facken att lösa frågan i rekordfart. I april gavs ekonomiska ramar och vid årsskiftet förväntas det nya avtalet vara i bruk. Kraven på parterna är tydliga: systemet ska fokusera på arbetslinjen med aktiv omställning istället för tidig pensionering. Som en konsekvens har ramarna minskats med 120 miljoner kronor, motsvarande 40 procent.

Att regeringen beslutat att frigjorda medel ska stanna inom scenkonsten är mycket positivt. Vi ser därför fram emot en nära dialog med kulturdepartementet om hur dessa medel kan främja verksamheterna. Denna dialog måste inkludera övriga scenkonstfinansiärer, regioner och kommuner, och baseras på säker kunskap om systemskiftets verkliga effekter.

Regeringens glädjande besked att redan inbetalda pensionspremier omvandlas till fribrev för dem som får höjd pensionsålder är också en viktig förutsättning för att branschen ska kunna axla ansvaret för framtida pensioner.

Däremot delar vi inte Teaterförbundets åsikt att det nya systemet måste kosta lika mycket som det gamla. Krav på ofinansierade förmåner äventyrar ekonomin för våra verksamheter och riskerar att bromsa ett nödvändigt systemskifte. Svensk Scenkonsts förslag på ett nytt system för pension och omställning utgår därför från de ekonomiska ramar som regeringen har lagt fast.  Vårt förslag löser flera allvarliga problem i dagens system.

Frilansare ska få del av samma förmåner som tillsvidareanställda – en anständighetsfråga i en bransch där visstidsanställda utgör en stor och viktig del av personalen

Ett avgiftsbestämt system ger scenkonstinstitutionerna och deras ägare bättre kontroll över ekonomin. Pensionskostnaden ska inte kunna skena till över 100 procent av lönekostnaden för en produktion.

Ett omställningsstöd skapas som ger konstnärliga yrkesgrupper bättre förutsättningar att byta karriär och därmed trygga sin ekonomi såväl före som efter 65 års ålder.

Syftet med både det gamla och nya systemet är att säkra en hög konstnärlig kvalitet. De som är verksamma inom konstnärliga yrken ska kunna lämna scenen när de av fysiska skäl inte längre klarar de konstnärliga kraven. Detta fungerar inte i dag eftersom avgångsskyldigheten vid lägre pensionsåldrar har avskaffats och förändringar i det allmänna pensionssystemet har urholkat värdet av scenkonstpensionerna. Samtidigt är det orimligt att skattebetalarna ska fortsätta finansiera ett system där 41-åriga dansare eller 52-åriga sångare lämnar arbetsmarknaden för gott.

Ska de största talangerna vilja satsa på en konstnärlig bana måste de kunna byta spår när kroppen säger ifrån. Då ska vi erbjuda ekonomisk trygghet under en rimlig omställningstid och ett aktivt omställningsstöd av högsta kvalitet.

Ansvaret för parterna att ta fram ett nytt avtal till 1 januari 2015 ligger fast. Därmed måste all kraft läggas på att föra förhandlingarna i mål. Varje dag i det befintliga systemet innebär bortkastade pengar. Det har den svenska scenkonsten inte råd med.

Stefan Forsberg, ordförande Svensk Scenkonst

Ulrika Holmgaard, vd Svensk Scenkonst

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev