Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Fria resor i kollektivtrafiken måste gälla alla ungdomar!

Snart är det lov för alla skolelever, vilket ger chans till avkoppling och roliga fritidsaktiviteter. Vi välkomnar därför beslutet om fri kollektivtrafik, men vänder oss starkt mot att barn och ungdomar som på grund av funktionsnedsättningar är beroende av färdtjänst inte får samma möjligheter att njuta av sommaren.

Publicerad: 5 juni 2018, 03:15

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Färdtjänst är en form av kollektivtrafik för unga som på grund av sin funktionsnedsättning inte kan åka med allmänna färdmedel, gå eller cykla.

Foto: ChiccoDodiFC, Mostphotos


Ämnen i artikeln:

KollektivtrafikElever

Regeringen har tidigare fattat beslut gällande förordningen om att skolungdomar ska få möjlighet att åka gratis kollektivtrafik under sommarlovet. I förslaget som skickades ut på remiss undantogs barn och ungdomar som åker färdtjänst, något vi i DHR kraftigt motsatte oss.

Beslutet som regeringen tog blev slutligen att färdtjänstresor inte längre per automatik undantas utan det är upp till varje regional kollektivtrafikmyndighet att själva avgöra vad som ska utgöra avgiftsfri kollektivtrafik. Det finns således inte något som hindrar att de regionala kollektivtrafikmyndigheterna skapar förutsättningar för färdtjänstresande ungdomar att resa avgiftsfritt under sommarlovet.  Men vi är inte nöjda. 

Färdtjänst är en form av kollektivtrafik för personer som på grund av sin funktionsnedsättning inte kan åka med allmänna färdmedel, gå eller cykla. Detta som en följd av att Sveriges kollektivtrafik, trots att det var decennier sedan lagen om ”handikappanpassad kollektivtrafik” började gälla, fortfarande inte är tillgänglig och användbar för alla.

Det råder redan på många håll ojämlika och orättvisa skillnader för de som åker färdtjänst i förhållande till de som nyttjar den ordinarie kollektivtrafiken. Dessa skillnader består ofta i en mycket högre prisnivå för färdtjänstresenärer, begränsande regler om  hur ofta du får resa eller möjligheten att ta med dig en kompis som redan har ett rabattkort. Att undanta ungdomar med funktionsnedsättning att åka gratis kollektivtrafik i sommar, när andra skolungdomar ges en sådan möjlighet, är att ytterligare öka skillnader i levnadsvillkor och legitimera diskriminering. En sådan utestängning skulle hindra skolungdomar med funktionsnedsättning att ha ett lika rikt och aktivt sommarlov som andra.

I vårt remissvar till regeringen var vi tydliga med att om skolungdomar som åker färdtjänst undantas i det här förslaget bryter man i flera avseenden mot FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, bland annat gällande de allmänna principerna om lika möjligheter och icke-diskriminering. 

De regionala kollektivtrafikmyndigheter som redan beslutat om att undanta skolungdomar som åker färdtjänst bör omedelbart korrigera detta beslut. Det var fegt och felaktigt av regeringen att inte gå längre då beslutet i praktiken innebär att svenska regionala kollektivtrafikmyndigheter ges friheten att införa ett system som, om inte alla skolungdomar omfattas, leder till diskriminering och ett ökat utanförskap.  Detta kan väl inte ha varit syftet?

Rasmus Isaksson, förbundsordförande, DHR

Björn Häll Kellerman, förbundsordförande, Förbundet Unga Rörelsehindrade

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

KollektivtrafikElever

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev