Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Förtroendevalda revisorer stärker legitimiteten

Granskningskommissionen föreslår i efterdyningarna av mutskandalen i Göteborg att de förtroendevalda kommunala revisorerna ersätts av yrkesrevisorer. Men ett sådant förslag undergräver revisionens demokratiska legitimitet, replikerar Sten Dahlvid och Lars Bergsten.

Publicerad: 2 juli 2013, 14:24

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

RevisionKorruption

Från tid till annan ifrågasätts den kommunala revisionen. Argumenten varierar, men en återkommande uppfattning är att de förtroendevalda revisorerna bör ersättas av yrkesrevisorer. Den gemensamma nämnaren är alltså att de förtroendevalda revisorerna pekas ut som det nuvarande systemets största svaghet och problem. Senast i raden att resonera i dessa banor och föreslå en ändring är Granskningskommissonen i Göteborg. Kommissionen, som nyligen lade fram sitt slutbetänkande, tillsattes efter beslut i fullmäktige i efterdyningarna av mutskandalen i Göteborg. Uppdraget var att utreda om något särskilt skapat grogrund för oegentligheter i Göteborg och att föreslå åtgärder för att stärka förtroendet för den demokratiska processen.

Den kommunala revisionen utgör på intet sätt huvudämnet i kommissionens rapport, men kommissionen tar ändå tillfället i akt och skriver att den kommunala revisionen har en del svagheter som påverkar kontrollens legitimitet. Vad är det då enligt kommissionen som påverkar legitimiteten negativt? Jo, att förtroendevalda revisorer ytterst ansvarar för kontrollen. Kommissionen vill helt enkelt avskaffa dessa. Istället ska fullmäktige tillsätta yrkesrevisorer som ska arbeta på uppdrag direkt under fullmäktige.

Vi har dock svårt att se varför det skulle stärka revisionens legitimitet. Redan i dagens system är det yrkesrevisorer som utför själva granskningsarbetet. Detta är faktiskt ett lagstadgat krav. Det är alltså inte lekmän i form av förtroendevalda revisorer som i bokstavlig mening själva granskar den kommunala verksamheten. Däremot är det förtroendevalda som anger revisionens inriktning och på grundval av yrkesrevisorernas granskningar bedömer och uttalar sig om den verkställande makten i kommunen utövats ansvarsfullt och korrekt. Tanken med denna ordning är att legitimitetsgrunden ska vara densamma för den granskande makten som för den beslutande och verkställande. Förtroendevalda bedöms ytterst av andra förtroendevalda och inte av anställda tjänstemän. Det är det som är poängen. Tjänstemän, om än aldrig så professionella, har inget demokratiskt grundat mandat.

Det kommunala självstyret i Sverige innebär att valda representanter självständigt fattar beslut om den egna kommunens angelägenheter och att de är politiskt ansvariga enbart inför den egna kommunens invånare. Principen omfattar även den kommunala revisionen. I kommunerna ansvarar förtroendevalda revisorer för att pröva den verkställande makten. Nu vill ju visserligen inte kommissionen ersätta inslaget av förtroendevalda i revisionsprocessen med yrkesrevisorer. Däremot vill ju kommissionen som sagt att fullmäktige tar över ansvaret för revisionen. Men är det verkligen en bra idé?

I syfte att stärka revisionen har riksdagen i lag fastställt att förtroendevalda revisorer överhuvudtaget inte är valbara till andra kommunala organ. Märk väl att på den punkten skiljer sig uppdraget som förtroendevald revisor från andra förtroendeuppdrag. Ledamöter i fullmäktige är valbara till uppdrag i såväl nämnder och bolag som till kommunstyrelsen. Det finns alltså ingen reglering som särskiljer mellan den beslutande och verkställande makten i kommunerna.

Mot bakgrund av granskningskommissionens rapport infinner sig därför frågan: Varför skulle revisionens legitimitet öka genom att även det kontrollerande uppdraget läggs på kommunfullmäktige? Det skulle ju medföra att kommunfullmäktige, som innehar den högsta beslutande makten och vars ledamöter till stor del också bär upp den verkställande makten, också skulle äga det kontrollerande uppdraget. Det är märkligt att kommissionen drar slutsatsen att det skulle stärka den kommunala revisionens legitimitet.

Lars Bergsten, ordförande Stadsrevisionen i Göteborg, styrelseledamot Starev

Sten Dahlvid, ordförande Stadsrevisionen i Malmö och ordförande i Starev (samarbetsorgan för förtroendevalda revisorer med egna revisionskontor)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

RevisionKorruption

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev