Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Förmynderi att säga nej till surrogatmödraskap

Vi tror på kvinnors kapacitet att själva bestämma om de frivilligt vill hjälpa andra att bli föräldrar. Regeringens nej till surrogatmödraskap är ett förmynderi och en moralpanik, skriver Liberalerna.

Publicerad: 2 mars 2018, 12:50

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Vår värld mår bättre av mer frihet och fler efterlängtade barn!

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

Barnperspektivet

Regeringen tog i förra veckan ställning mot altruistiskt surrogatmoderskap, även känt som ersättningsfri värdmoderskap. Regeringen går inte bara emot tillgänglig forskning – som visar att surrogatarrangemang generellt fungerar väl för samtliga inblandade – utan är också inhuman och kvinnofientlig. Förslagen innebär förmynderi och åsidosätter barnets rättigheter enligt FN:s barnkonvention. Den liberala utgångspunkten kommer alltid vara barnets bästa och kvinnors rätt att ta egna beslut om sina kroppar.

Därför vill vi liberaler:

■ ta efter föregångsländer som Storbritannien, Nederländerna och Israel och tillåta altruistiska surrogatarrangemang inom svensk hälso- och sjukvård,
■ förstärka barns rätt till sina föräldrar genom att gör processen för fastställande av föräldraskap efter surrogatarrangemang i utlandet enklare,
■ tillsätta en utredning som får i uppdrag att undersöka hur rättigheterna för de barn som fötts av en surrogatmor utomlands ytterligare kan förstärkas.

På 70-talet var liberalerna pådrivande för en stärkt aborträtt. Vårt engagemang i surrogatfrågan bottnar i samma värderingar; vi tror på kvinnors kapacitet att självständigt fatta välgrundade beslut. Regeringens ”nej” handlar inte om feminism, det handlar om förmynderi. När Helene Fritzon offentliggjorde regeringens ställningstagande löd motiveringen att surrogatarrangemang aldrig kan vara fria från psykiska eller ekonomiska påtryckningar. Det finns ingen vetenskaplig grund bakom detta påstående. Det finns många kvinnor som frivilligt ställer upp för att hjälpa nära vänner eller familjemedlemmar som bär på en värkande barnlängtan. Sådana surrogatmödraskap borde självklart välkomnas. Vår värld mår bättre av mer frihet och fler efterlängtade barn!

Barnets bästa hör hemma i främsta rummet. Regeringens ställningstagande mot surrogatmoderskap riskerar Sveriges åtagande enligt Barnkonventionen. Det är barnet som tar mest skada av regeringens moralpanik. Att barn tillkommer genom surrogatarrangemang utomlands är en verklighet, oavsett vad man på regeringskansliet tycker i frågan. Då behövs ett tydligt regelverk om vad som ska gälla om en konflikt uppstår mellan de tilltänkta föräldrarna och den biologiska modern. Annars riskerar barnen att stå utan såväl föräldrar, medborgarskap som ett socialt skyddsnät. Även om man vill förhindra ersättningsfria och frivilliga surrogatarrangemang får det aldrig väga tyngre än att värna om ett barns rätt till sina föräldrar.

Vi liberaler kommer alltid sätta barnets rätt till sina föräldrar och kvinnans rätt till sin egen kropp främst.

Barbro Westerholm, riksdagsledamot (L)

Robert Hannah, riksdagsledamot (L)

Mats Nordström, förbundsordförande, HBT-liberaler

Christoffer Heimbrand, (L)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Barnperspektivet

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev