Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Förmågan för och tilliten till rättsväsendet måste tryggas

Centrala delar av rättsväsendet saknar resurser för att klara sina uppdrag på ett rättssäkert och hållbart sätt. Den kommande höstbudgeten bör därför innehålla offensiva satsningar på landets åklagare och domare. Det finns dessutom ett brett, parlamentariskt stöd för sådana satsningar, skriver företrädare för Jusek och Saco-S.

Publicerad: 2 november 2018, 04:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Läget bland myndigheterna inom rättsväsendet är bekymmersamt, enligt skribenterna.

Foto: Sten-Åke Stenberg, Mostphotos / Petter Arvidsson, Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

BudgetförhandlingRegeringenDomstolRättsväsendetPolisenSaco

Ett förslag till budget ska ligga på riksdagens bord senast den 15 november. Det är troligt att den sittande övergångsregeringen får lägga fram en budgetproposition utan vassa kanter i form av större satsningar.

Samtidigt har vi ett bekymmersamt läge bland myndigheterna inom rättsväsendet. Stora och välkomna satsningar har gjorts på Polismyndigheten. Motsvarande satsningar har inte gjorts på åklagarväsendet, domstolarna och kriminalvården som i princip har fått klara sig med existerande ramar trots att prognoserna pekar på ökade behov.

Åklagarmyndigheten har flaggat för att en kraftig minskning av antalet åklagare kan bli nödvändig givet nuvarande budgetramar. Vi kan också se att ungefär 100 erfarna åklagare har slutat sedan 2017 och sedan ersatts med nyanställda. Det är en stor förlust av kompetens som tar tid att bygga upp igen. Den höga arbetsbelastningen är troligen en starkt bidragande faktor till detta. Som fackförbund är vi bekymrade över konsekvenserna för våra medlemmars arbetsmiljö. Givet de stora satsningarna på polisen behöver landets åklagare snarast bli fler och inte färre.

Ekobrottsmyndigheten har i sitt budgetunderlag lyft fram ett prognostiserat underskott om 27 miljoner kronor i förhållande till tilldelade medel för 2018. Domstolsverkets generaldirektör Martin Holmgren har varnat för att rättssäkerheten riskerar att påverkas negativt om mål läggs på hög och förhandlingar dröjer.

Jusek representerar många medlemmar inom rättsväsendet. Bland annat åklagare, domare och jurister men också civilanställda akademiker inom polisen. För oss är det självklart att se rättsväsendet som en helhet där satsningar på en del måste balanseras av satsningar på de andra. Budgeten innehåller många prioriteringar och vägval. Men rättsväsendet är ett område med särskild tyngd.

Utgångspunkten för en budget som presenteras av en övergångsregering är att den ska innehålla så få politiska förslag som möjligt. Men om det råder enighet om att skjuta till extra pengar till specifika områden kan detta göras. Om regeringen däremot väljer att låta föregående budget löpa vidare med enbart nödvändiga justeringar kan riksdagen ändå driva igenom satsningar som har brett stöd.

I de pågående budgetöverläggningarna förs samtal om satsningar i frågor av stor vikt där partierna är eniga. En sådan fråga är satsningar på polisen. Vi menar att det är välkommet men att en satsning måste omfatta hela rättsväsendet.

Det finns ett brett parlamentariskt stöd för ökade resurser till övriga myndigheter inom rättsväsendet. När Jusek ställde en enkätfråga till riksdagsledamöterna inför valet svarade 74 procent att det är ett mycket bra förslag att senaste årens satsningar på polisen följs upp av motsvarande satsningar på övriga delar av rättsväsendet under mandatperioden. 25 procent svarade att det var ett ganska bra förslag. Det finns alltså ett tydligt stöd för att göra nödvändiga satsningar på rättsväsendet i årets höstbudget – oavsett vilken budget som till slut röstas igenom.

En majoritet av riksdagens partier har också i sina valmanifest och kriminalpolitiska program lovat satsningar på rättsväsendet. Justitieminister Morgan Johansson (S) meddelade i somras att Socialdemokraterna ville satsa 800 miljoner kronor på hela rättsväsendet.

Även i ett osäkert parlamentariskt läge måste man komma överens om nödvändiga satsningar för att trygga förmågan för och tilliten till rättsväsendet. Det ansvaret kan och behöver våra riksdagspartier nu gemensamt ta.

Sofia Larsen, ordförande Jusek

Emma Berge, ordförande Saco-S, Åklagarmyndigheten

Lennart Gollard, ordförande Saco-S, Ekobrottsmyndigheten

Elisabeth Åberg, ordförande Saco-S, Sveriges domstolar

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev