Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Fördubbla satsningen på digitalisering

Regeringen måste lägga i ytterligare en växel för att ta vara på digitaliseringens möjligheter. Minst en fördubbling av de nyligen satsade 116 miljoner kronorna behövs. Sverige har ett gyllene tillfälle att positionera sig som ledande nation i konkurrensen om den avancerade industrin och skapa framtidens smarta tjänster.

Publicerad: 21 april 2016, 08:25

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Genom att driva på den digitala transformationen kan Sverige blir ett vasst innovationsland.


Ämnen i artikeln:

ForskningForskningspolitikArbete

Genom ett stärkt och breddat uppdrag kan svenska forskningsinstitut bli navet för den breda samverkan som framtidens affärer och samhällsutmaningar kräver. Den nya organisation som instituten presenterar i dag skapar möjligheter som måste följas upp med tydliga och kraftfulla insatser i höstens forsknings- och innovationsproposition.

Innovativa idéer och kompetens efterfrågas mer än någonsin, men också förmågan att leverera de lösningar som kunderna kräver och förväntar sig. Snabb, billig, uppkopplad och säker teknik löser allt fler problem i vår vardag, både för företag och i människors interaktion med omvärlden. Kunden förväntar sig allt mer sömlösa lösningar i form av digitala tjänster som adderar värde till befintliga produkter eller tjänster men som också leder till nya affärsmodeller.

Att utveckla en kundcentrerad affärslogik utmanar inte bara de traditionella modellerna i näringslivet. Det ställer också höga krav på företagens förmåga att utveckla nya innovativa lösningar. För att möta utmaningen krävs mod att bryta invanda mönster och nya sätt att samverka, både inom det egna företaget och i nya affärskonstellationer tvärs över branscher.

Här har instituten med sin nya organisation med uttalat fokus på utmaningar en viktig roll för att samla aktörer från industri- och tjänsteföretag, små och medelstora företag, offentlig sektor och akademi.

Behoven av strategisk kraftsamling blir ännu tydligare då regeringar i länder som USA, Kina, Japan, Sydkorea, Finland och inte minst Tyskland har antagit strategiska program för innovation och smarta tjänstelösningar. I den tyska strategin Industri 4.0 med Smart Service Welt pekas riktlinjerna ut som ska bidra till att Tyskland kan fortsätta att vara en världsledande innovationsnation. Genom satsningen skapas plattformar som möjliggör ny samverkan mellan olika aktörer och kunskapsfält för ökad innovationskraft.

För två år sedan tog Almega och Teknikföretagen initiativ till samverkan kring tjänsteinnovation. Ett av skälen är just att framtidens möjligheter och utmaningar kräver nya samverkansformer. Ett annat skäl är att allt större del av svensk export utgörs av kunskapsintensiva tjänster, som genom samverkan mellan industri och tjänsteföretag kan utvecklas ännu mer och på så sätt stärka konkurrenskraften. Tillsammans hittar vi former för och drar nytta av den kompetens som krävs för att utnyttja digitaliseringens möjligheter maximalt.

Men vi ser ett stort behov av mer kraftfulla satsningar från regeringen för att fullt ut möta konkurrensen från omvärlden. De strategiska innovationsprogrammen som bland annat Vinnova ansvarar för är viktiga plattformar där akademi, institut och näringsliv samlas kring viktiga områden som skapar attraktionskraft för det svenska innovationssystemet.

Programmen måste dock kompletteras med en storskalig övergripande satsning på digitalisering och affärs- och tjänsteutveckling för att skapa förutsättningar för starka innovativa företag och synergier mellan programmen. Minst en dubblering av regeringens tidigare satsning på 116 miljoner kronor krävs.

I dag presenterar den svenska institutssektorn, RISE, en ny organisation. Innovationsförmågan är i fokus och vi hoppas få se en svensk institutssektor som med ett tydligt uppdrag och rätt förutsättningar kan samordna behov och förmedla kunskap för framtidens smarta tjänster.

Genom att driva på den digitala transformationen och utnyttja möjligheterna till tjänsteinnovation och skapa högattraktiva samverkansmiljöer, kan Sverige blir ett vasst innovationsland.

Anna-Karin Hatt, vd Almega

Åke Svensson, vd Teknikföretagen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev