Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Förbjud all reklam och sponsring för alkohol

Över 300 000 svenskar missbrukar alkohol. Till det kommer alla närstående som drabbas av missbruket. Och i hög grad är detta ett kvinnoproblem. Men ändå nämns inte alkoholproblemen med ett enda ord i regeringens programförklaring.

Publicerad: 12 november 2014, 09:31

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Regeringen sviker alkoholister och deras anhöriga.


Ämnen i artikeln:

AlkoholFolkhälsoarbete

Alkohol eller alkoholproblem nämns inte med ett ord i den tio sidor långa regeringsdeklarationen. Alkoholen drabbar inte bara de som dricker utan därtill också många i deras omgivning. Våld i olika former orsakas i hög grad av alkohol och många barn får sin uppväxt förstörd.

I en rapport från STAD, Stockholm förebygger alkohol och drogproblem, framkommer att över 300 000 svenskar är alkoholberoende. Därtill är ännu fler drabbade av någon annan närståendes drickande. I hög grad är detta ett kvinnoproblem. Och denna fråga tycker alltså inte regeringen är värd ett ord i regeringsdeklarationen.

För att göra ont värre har regeringen därefter i budgetpropositionen skurit ner anslaget till förebyggande insatser inom ANDT-området (alkohol, narkotika, dopning och tobak) med 40 mkr – utan någon motivering. Detta är både underligt och uppseendeväckande. Alkohol och andra droger spelar en tung roll för ohälsa och sociala problem och att sänka ambitionsnivån här sänder illavarslande signaler om regeringens folkhälsopolitik.

Att regeringen planerar en kommission för jämlik hälsa är utmärkt. I Sverige har de med grundskoleutbildning mer än dubbelt så hög dödlighet än de med eftergymnasial utbildning enligt Socialstyrelsen. Men här spelar alkoholen en stor roll; för alkoholrelaterade dödsfall är skillnaderna ännu större, särskilt i yrkesverksam ålder där skillnaden är mer än tre gånger större.

Rapporten från Världshälsoorganisationens Kommission för jämlik hälsa, ”Closing the gap in a generation” från 2008, som regeringsförklaringen anspelar på, manar till särskild uppmärksamhet på de kommersiella krafternas effekt på hälsans jämlikhet när det gäller varor som tobak och alkohol. Kommissionen framhåller vikten av restriktiv alkoholpolitik som höjda priser genom alkoholskatt och statliga detaljhandelsmonopol.

Efter sin skakiga inledning behöver den nya regeringen nu klargöra sin politik och fatta beslut inom tre områden. För det första bör all marknadsföring och sponsring av alkohol förbjudas på samma sätt som redan gäller för tobak. Reklamen driver drickandet och leder till ökade alkoholproblem. Reklamförbud är förenligt med EU-rätten då syftet är skydda folkhälsan.

För det andra behöver alkohollagen skärpas vad gäller privatimport. Inför så snart som möjligt förslagen från Alkoholleveransutredningen (SOU 2014:58). Särskilt förslaget om att stoppa kommersiella internetföretag som i praktiken bedriver detaljhandel med alkohol. Viktigt är dock att inte göra undantag för utländska säljare, vilket utredningen föreslår, eftersom det skulle rycka undan grunden för de bra förslagen.

För det tredje behöver den svenska alkoholvården reformeras i grunden. Med dagens organisation når vården bara en femtedel av alla svenskar med alkoholberoende. Ännu värre är det för de anhöriga; här råder närmast en total brist på stöd och rådgivning. En anledning är att vårdtänkandet formats av sekelgamla uppfattningar med helt andra dryckesvanor och sociala förhållanden.

Det finns ett starkt auktoritärt arv i den svenska alkoholvården, vilket skrämmer bort den stora majoriteten. Schabbiga vårdmiljöer på många håll och behandlingsinsatser utan vetenskapligt stöd gör inte saken bättre. 2011 offentliggjordes missbruksutredningen där man presenterade 70 förslag på hur man kunde förbättra beroendevården. Men ingenting hände; den förra regeringen orkade inte hantera de etablerade vårdstrukturerna och utredningen föll platt. En ny regering kan dock ta upp och genomföra missbruksutredningens förslag.

Sven Andréasson, professor och alkoholläkare, ordförande Föreningen Alkoholpolitiskt Forum

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

AlkoholFolkhälsoarbete

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev