Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Föräldraledigheten fördelas bäst hemma vid köksbordet

Statliga pekpinnar och tvång försöker skapa ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen. Hur lovvärt än målet är ska det avvisas då regleringen inte sätter barnets bästa i centrum. Besluten om hur föräldraledigheter ska fördelas fattas bäst av föräldrarna – inte av politiker i Stockholm, skriver Hans Eklind (KD).

Publicerad: 19 maj 2018, 03:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Det ska vara självklart att bidrags- och skattesystem inriktas på att ge småbarnsföräldrar valfrihet, skriver Hans Eklind (KD).


Ämnen i artikeln:

FöräldraskapBarnPsykisk ohälsa

Regeringens ambitioner att utöka kvoteringen går stick-i-stäv med hur medborgarna resonerar. I en SIFO-undersökning nyligen svarade åtta av tio personer nej till kvotering. Årets val är därför ett vägval inom familjepolitiken.

Kristdemokraterna utformar en offensiv familjepolitik utifrån barnens bästa. Vi tror att föräldrarna är de som är bäst lämpade att avgöra hur de ska lösa sitt livspussel. Ett livspussel som därtill är unik för varje familj. Därför ska det vara självklart att bidrags- och skattesystem inriktas på att ge småbarnsföräldrar valfrihet.

Forskningen menar att det är otroligt viktigt för barnet att få möjlighet att knyta an till sina föräldrar, eller annan vårdnadshavare, under de första två levnadsåren för att känna sig trygga. Politiken behöver därför vinnlägga sig om att den förda politiken ger våra barn mer tid med sina föräldrar, inte mindre. I en tid när psykisk ohälsa och rotlöshet hos våra unga ökat måste varje politiskt förslag utgå från barnens bästa. Vi kristdemokrater vet att barn behöver tid med sina föräldrar och vi är övertygade om att trygga familjer bygger ett tryggt Sverige.

Med dessa utgångspunkter är ökad kvotering och färre dagar i föräldraförsäkringen fel väg att gå om man har barnens bästa för ögonen. Den rödgröna regeringens utredning, med det vilseledande namnet ”En modern föräldraförsäkring”, föreslår dock just detta. Det är en familjefientlig politik där föräldrarnas frihet och barnens bästa offras på jämställdhetens altare. Föga förvånande förvisso, redan under den gångna mandatperioden har en ökad kvotering klubbats igenom.

Det är glädjande att det blivit mer och mer naturligt för mannen att vara hemma med sina barn, men den utvecklingen fortgår utan statliga pekpinnar. Det Sveriges familjer behöver är en helt fri och flexibel föräldraförsäkring, där föräldrar kan överlåta dagar till varandra eller till närstående som mormor eller bonuspappa.

Det finns inget ”modernt” över att begränsa familjernas valfrihet. Det leder till en försämring av uppväxtvillkoren för våra barn. För varje enskild familj ser livspusslet olika ut, därför är det viktigt att ge föräldrarna största möjliga inflytande över hur föräldraledigheten och tiden med barnen fördelas.

Jag tänker på alla de familjer som på grund av att den ena föräldern exempelvis studerar, är arbetslös eller egen företagare och därför inte har möjlighet att välja som politikerna vill. Detaljstyrningen leder till mindre tid för barnen. De föräldradagar som inte tagits ut i enlighet med politikerna direktiv brinner inne och barnen måste därför börja på förskola i förtid.

I en ny undersökning från SIFO om föräldraförsäkringen svarade 76 procent att föräldrarna ska få bestämma själva rörande hur alla dagar ska fördelas. Vi kristdemokrater håller med, vi tror att familjerna vet bäst. Jag tror det är verkligheten som ligger bakom denna massiva övervikt för ett nej till kvoterad föräldraförsäkring. Att det är ett svar på frågan: ”Hur skapar vi bäst förutsättningar för föräldrar att lösa sin viktiga uppgift?” Med följdfrågan: ”Är det lättare om de själva får forma sin och sina barns vardag?”

Det är inte en protest mot att det blivit mer och mer naturligt för mannen att vara hemma med sina barn. Alla vill vi att den utvecklingen ska fortgå. Men, det ska ske frivilligt. De besluten varken kan eller ska Löfven, Fridolin och de andra fatta, det ska barnets/barnens mamma och pappa avgöra. Att begränsa familjernas valfrihet är en försämring av uppväxtvillkoren för våra barn. Det är fel politik och regeringspartierna går rejält i otakt med svenska folket.

Vi kristdemokrater har alltid varit en pålitlig motkraft till de familjefientliga förslag som dyker upp med jämna mellanrum. Varför är familjen så viktig för oss kristdemokrater? Svaret är enkelt: barn går inte i repris och då måste deras bästa vara avgörande.

Hans Eklind, riksdagskandidat (KD) Örebro län

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev