Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Folkomröstningar är inte populism, Danielsson

Vi välkomnar beskedet att storregionsförslaget inte blir av och vänder oss helt emot Staffan Danielssons beskrivning av krav på folkomröstningar som populism, replikerar SD i Västra Götaland.

Publicerad: 1 december 2016, 10:40

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

RegionerSverigedemokraternaCenterpartiet

Staffan Danielsson skriver 30/11 i en debattartikel på Dagens Samhälle att det var populism att fälla förslaget om storregioner genom krav på folkomröstningar. Först och främst tackar vi för tydligheten. Det värmer gott att veta att vår och andras envishet har avvisat de rödgrönas centraliseringsdrömmar. Ert parti var en långvarig förhandlingspart när regeringen ville söka majoritetsstöd i frågan. Genom din artikel visar du att ert ställningstagande aldrig var att släppa in perspektivet medborgerlig demokrati i diskussionen.

Danielsson har fel i påståendet att det är populism att kräva folkomröstningar. Redan innan det stod klart att förslaget skulle falla stod vi i SD-VGR och SD-Värmland inför ett lanserande av ett folkinitiativ – ett initiativ som hade mynnat ut i ett folkomröstningskrav.

Indelningskommitténs förslag om att Värmland och Västra Götaland skulle slås ihop till en storregion behövdes förankras hos folket. Därför hade vi för avsikt att måndag 28:e november lansera en folkomröstningskampanj tillsammans med SD Värmland. Vi var beredda att engagera alla krafter inom partiet i både Västra Götaland och Värmland för att få till stånd en folkomröstning.

De viktigaste invändningarna vi har mot indelningsförslaget är bland annat att det demokratiska underskottet riskerar att öka genom storregionens geografiska och populationsmässiga utvidgande. Med de tänkta regionerna skulle allt färre ges möjlighet att delta i den demokratiska processen – och de fysiska avstånden skulle flytta besluten längre bort från medborgarna.

Apropå påståendet i artikeln att vi inte såg vilka konsekvenser ett folkomröstningskrav skulle ha för sjukvården – tvärtom! Det var i det aktuella förslaget vi såg ökade svårigheter att utveckla viktig samverkan mellan kommunala och regionala vårdgivare. Här såg vi även en uppenbar risk att glesbygdskommuner skulle missgynnas.

Vi tror på samarbete och samverkan även mellan regioner och landsting – och vi föredrar detta framför centralisering.

Västra Götalandsregionen har redan genomgått en regionalisering, skriver Danielsson och framställer regionen som ett föredöme. Men, är det en korrekt skildring av fakta på marken?

Nyligen debatterade vi regionfullmäktige regionens delårsrapport. Regionen redovisar ett närmast uselt uppfyllande av vårdgarantin med långa väntetider – procentuppfyllelserna ligger långt under rikssnittet.

Därutöver: vårdbeställningarna täcker inte behoven och sjukhusens ekonomier tillåter ingen överproduktion. Det råder kapacitetsbrist gällande inte bara läkare och sjuksköterskor, utan även på vårdplatser och operationskapacitet. Medarbetarnas sjukfrånvaro är oacceptabelt hög och brist på avtal med externa vårdgivare gör att köerna till vården ökar. Man har inte lyckats få bukt med andelen inhyrd personal vilket leder till både höga kostnader och undermålig tillgänglighet.

Det tycks bland storregionsförespråkarna – och i Danielssons debattartikel – finnas en närmast fanatisk övertro på att storlek i sig leder till utveckling och problemlösning. Erfarenheterna från Västra Götalandsregionens sextonåriga historia motsäger detta.

Vi är väl medvetna om att när det gäller regionindelning så ligger beslutet hos staten, men genom den folkomröstning som vi planerade hade en folkvilja kunnat tydliggöras – till vägledning och grund för detta statliga beslut.

Som enda parti i Västra Götalandsregionen som har varit motståndare till förslaget välkomnar vi beskedet att dessa tvångsregionaliseringar inte blir av. Två gånger på två mandatperioder har sittande regering misslyckats med sina centraliseringstankar. Västra Götalandsregionen bildades genom ömsesidiga överenskommelser mellan fem landsting – utan statlig pekpinne. Den vägen anser vi är lämpligare.

Om det i framtiden skapas nya utredningar med uppdrag liknande  förra mandatperiodens ”ansvarskommitté” – eller det den nuvarande ”indelningskommittén” misslyckats med – glöm då inte bort den folkliga förankringen. Det grämer oss att Staffan Danielsson som folkvald riksdagsledamot inte värderar den aspekten högre.

Heikki Klaavuniemi, regionråd Västra Götalandsregionen, (SD)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev