Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Folkbildningsrådet stöder den digitala utvecklingen

Folkbildningsrådet uppges ha gjort ”mer än 30 års motstånd mot kompetensutveckling när det gäller digitalisering”. Detta stämmer inte, svarar Björn Garefelt Folkbildningsrådet.

Publicerad: 23 november 2015, 15:28

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Sedan 1996 och till dags dato har Folkbildningsrådet riktat särskilda resurser till digital utveckling i folkhögskolor och studieförbund.


Ämnen i artikeln:

HögskolanItPedagogik

REPLIK. Svar på debattartikel av Stefan Fölster och Tomas Dalström i Dagens Samhälle: ”Digital utbildning får inte motarbetas i kristider” (19/11).

Folkbildningsrådet uppges ha gjort ”mer än 30 års motstånd mot kompetensutveckling när det gäller digitalisering”. Detta stämmer inte.

Sedan 1996 och till dags dato har Folkbildningsrådet, initialt med medel från bland annat KK-stiftelsen, riktat särskilda resurser till digital utveckling i folkhögskolor och studieförbund i form av projektmedel och fortbildningsinsatser.

Folkbildningsrådet har också haft ansvaret för den gemensamma pedagogiska plattformen Folkbildningsnätet som har 30 000 användare i genomsnitt.

Under 2014 genomfördes på Folkbildningsrådets initiativ ett rådslag i hela folkbildningen där fokus var folkhögskolornas och studieförbundens strategier för digital utveckling. Rådslaget skedde mot bakgrund av att en utvärdering visat hur ojämn utvecklingen inom folkbildningen var.

Behovet av ett digitalt kompetenslyft var en tydlig slutsats från rådslaget, vilket överensstämmer med de behov som Digitaliseringskommissionen angett för lärare och rektorer i det formella utbildningsväsendet. Behovet av kompetenslyft har Folkbildningsrådet också framfört till regeringen i budgetunderlaget för 2016-2018.

Ett annat sakfel i artikeln gäller Folkbildningsrådets behandling av ”nätkurser” i förhållande till ”traditionella kurser”. Folkbildningsrådet har i statsbidragsvillkoren för folkhögskolor och studieförbund ända sedan 1990-talet jämställt redovisning av kurs eller studiecirkel som genomförts helt eller delvis på distans med motsvarande verksamhet utan distansinslag.

Valet att genomföra distansverksamhet eller inte har också varit ekonomiskt neutralt i relation till statsbidraget. Sedan 2013 är dessutom ett statsbidragsvillkor att folkhögskolorna ska erbjuda olika lärformer i sin verksamhet.

Folkhögskolan är en fri och frivillig utbildningsform. Varje folkhögskolas styrelse är - inom ramen för Folkbildningsförordningen - ansvarig för den egna folkhögskolans kursutbud.

Alla 151 folkhögskolor genomför enligt förordningen allmän kurs, som totalt utgör ungefär hälften av folkhögskoleverksamheten. Folkhögskolan rekryterar i stor utsträckning deltagare med kort utbildningsbakgrund.

För många av deltagarna på allmän kurs är folkhögskolan en andra chans att avsluta studier på gymnasial nivå och få behörighet till vidare studier på högskola eller yrkeshögskola. En stödjande fysisk studiemiljö är särskilt viktig för dessa studerande.

Folkhögskolorna genomför därtill särskilda studiemotiverade kurser för unga arbetslösa utan avslutad gymnasie- eller grundskoleutbildning som ett steg på vägen mot fortsatta studier till exempel på allmän kurs.

80 procent av folkhögskolorna genomför distanskurser. Allmän kurs på distans finns på flera folkhögskolor, men de flesta distanskurser i folkhögskolan är särskilda kurser där deltagarna ofta har längre utbildningsbakgrund.

Andelen distansstuderande på allmän och särskild kurs är 5 respektive 27 procent (2014). Andelen distansstuderande totalt på folkhögskola är 17 procent mot endast 4 procent för 10 år sedan.

Huruvida detta är en ”långsam ökning” som författarna hävdar går att diskutera. Förekomsten av distanskurser är endast ett av måtten för pedagogisk it-användning.

Vår bedömning är att folkhögskolan i jämförelse med andra utbildningsformer och med avseende på deltagarnas utbildningsbakgrund generellt sett klarar sig väl i jämförelse. Men det finns stora digitala utmaningar att ta sig an för alla utbildare och utbildningsinstitutioner.

Björn Garefelt, handläggare, omvärldsfrågor på Folkbildningsrådet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

HögskolanItPedagogik

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev