Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Flygskatten hotar regionala flygplatsers framtid

Regeringens nya förslag om en flygskatt är fortfarande lika skadlig för våra flygplatser. Sverige kommer få världens näst högsta flygskatt och skatteväxlingen kommer inte undanröja hoten mot våra flygplatser.

Publicerad: 15 mars 2017, 12:33

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Regeringen genomför flygskatten trots att en förkrossande majoritet av remissinstanserna är negativa till förslaget.


Ämnen i artikeln:

RegionerFlygtrafik

Skatteväxlingen, flygskatt mot lägre arbetsgivaravgifter, har ingen påverkan på de negativa konsekvenser som flygskatten skapar. Flygbolagen kommer fortfarande behöva flytta och ta bort linjer vilket allra mest drabbar våra regionala flygplatser.

Regeringens nya förslag kan få gynnsamma effekter för små företag som är i stånd att nyanställa. Men det har ingen påverkan på alla de negativa konsekvenser som flygskatten medför.

Regeringen vidhåller att den kommer genomföra flygskatten trots att en förkrossande majoritet, 126 av 156 remissinstanser, är negativa till förslaget. Sverige kommer därmed få världens högsta flygskatt efter Storbritannien.

Flygbolagen beskriver nu öppet att man avser att se över och konsolidera sina linjer för att möta de ökade kostnaderna för en flygskatt. Men vad som kanske är mest allvarligt; flygskatten får konsekvenser som ytterst hotar enskilda flygplatsers framtid.

Sveriges största flygbolag SAS anger att ett antal linjer kommer att bli direkt olönsamma, vilket innebär att destinationer kan läggas ned och antalet flygningar minskas. Då är det inte de stora linjerna mellan storstäder de tänker på, utan de mindre linjerna till de mindre destinationerna. I klartext, till landets regionala flygplatser.

För lågprisbolagen innebär det rimligtvis att de tvingas agera som de gjort i Norge efter införandet av en flygskatt. Där har Ryanair lämnat flygplatsen Rygge, som tvingats att lägga ned. Även charterbolagen i Sverige har aviserat att de kan tvingas lämna regionala flygplatser och koncentrera sina flygningar till större flygplatser.

I dag har nära hälften av de regionala flygplatserna chartertrafik och för flera av dem utgör charterresandet en väsentlig del av intäkterna. Vi befarar därför att just de mindre regionala flygplatserna kommer drabbas värst när flygbolagen anpassar sig efter införandet av en flygskatt. Minst drabbas värst.

Om flygplatserna läggs ner går regionerna miste om affärstillfällen, företagsetableringar, turister, mm. På längre sikt kommer det att innebära lägre skattebas och sämre välfärd och att utarmningen av glesbygden fortsätter.

Det är beklagligt att regeringen inte tagit hänsyn till alla de negativa konsekvenser som förts fram om flygskatten. Dagens förslag är fortfarande väldigt riskabelt för våra flygplatser. Dagens besked är också beklagligt ur ett klimatperspektiv. Speciellt då de dominerande flygbolagen i Sverige nu är beredda att halvera de faktiska fossila koldioxidutsläppen tills år 2030.

Det ger verklig effekt jämfört med regeringens flygskatt som i bästa fall reducerar utsläppen till 0,2 miljoner ton årligen. Det motsvarar ett par dygn av den svenska vägtrafikens utsläpp.

Peter Larsson, vd Svenska regionala flygplatser

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

RegionerFlygtrafik

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev