tisdag28 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Fler barn utan hem - var är rödgrönrosas visioner då?

Antalet familjer som bor på hotell och vandrarhem ökar under det rödgrönrosa styret i Stockholm. Visionen om att inga barn ska vräkas från sina boenden lyser med sin frånvaro. Det är dags att höja ambitionsnivån.

Publicerad: 25 september 2015, 09:39

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Det är mycket oroväckande att se att antalet familjer som bor på hotell och vandrarhem ökar under det rödgrönrosa styret i Stockholm.


Ämnen i artikeln:

BarnfattigdomSocialtjänstenModeraternaBostäderFattigdomStockholm

En stabil boendesituation är en av hörnstenarna för att skapa en trygg uppväxtmiljö för barn och unga.

Under den förra mandatperioden arbetade Moderaterna, tillsammans med Alliansen, för att se till att minska antalet familjer som saknar stadigvarande boende.

Därför är det mycket oroväckande att se att antalet familjer som bor på hotell och vandrarhem ökar under det rödgrönrosa styret i Stockholm.

socialnämndens sammanträde i veckan behandlade nämnden socialförvaltningens rapport om barnfamiljer som saknar stadigvarande boenden i Stockholms stad och rapporten visar mycket oroande siffror.

301 barnfamiljer saknar stadigvarande boende, vilket är en ökning med 89 familjer sedan den senaste mätningen. Ser vi till det totala antalet berörda barn har detta ökat med 232 barn, de flesta mellan 0-5 år gamla.

Den rödgrönrosa majoritetens tidigare vision om att inga barn ska vräkas från sina boenden lyser med sin frånvaro och inga förslag till lösningar har presenterats.

Detta är allvarliga signaler som den rödgrönrosa majoriteten måste ta på största allvar. Nästan hälften av de rapporterade familjerna (41 procent) bor på hotellboenden, vandrarhem eller tillfälliga boenden. Det är boenden som är oförenliga med barnperspektivet.

Ett hotellrum eller ett rum på ett vandrarhem är ingen god boendelösning för små barn.

Det är viktigt att noga följa upp rapporten och att djupare förstå den markanta ökningen av barnfamiljer med osäkra boendeförhållanden då bakgrunden till detta kan skilja sig mellan olika familjer.

Siffrorna pekar också på en stor skillnad mellan stadsdelarna som är viktig att förstå och utreda vidare för att se till att alla barn i Stockholm får goda uppväxtvillkor.

För att se till att fler familjer kan få en egen bostad behöver vi säkerställa att de familjer som får en bostad via socialförvaltningen och Stiftelsen Hotellhem ställer sig i den ordinarie bostadskön så att de kan nå en mer permanent lösning på sikt.

På så sätt kan vi lösgöra fler lägenheter som kan komma fler familjer till del.

Socialförvaltningens rapport pekar även på att 85 procent av barnfamiljerna lever på ekonomiskt bistånd. Därför är det av största vikt att den rödgrönrosa majoriteten prioriterar det förebyggande arbetet för att minska det ekonomiska bidragsberoendet.

En väl fungerande budget- och skuldrådgivning kan bidra till att färre familjer riskerar att vräkas samt att staden fortsätter att prioritera arbetet med barnfamiljer som riskerar att vräkas genom att särskilt uppmärksamma om det finns barn med i hushåll med svåra ekonomiska omständigheter.

Det blir också tydligt att den rödgrönrosa majoritetens jobbfientliga politik slår hårt mot barnfamiljer.

Stockholm behöver en politik för jobb och sysselsättning i stället för höjda skatter och en politik som slår undan benen på alla de föräldrar som vill ge sina barn en trygg uppväxt.

För Moderaterna är det viktigt att alla barn får bästa möjliga utväxtvillkor i vår stad. Det är dags att den rödgrönrosa majoriteten höjer sin ambitionsnivå och prioriterar våra yngsta invånare i staden så att de får bästa möjliga start i livet.

Andréa Ström, vice ordförande socialnämnden (M) Stockholms stad

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev