Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

”Fjärrvärmen behövs för att klara energimålen”

En rad förslag om förändrade styrmedel som missgynnar fjärrvärme och premierar lokal och elbaserad uppvärmning har presenterats under året. Om de genomförs är risken stor att Sverige inte klarar målet 100 procent förnybar elproduktion år 2040.

Publicerad: 29 augusti 2016, 10:54

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Fortum Värme vill ha teknik- och konkurrensneutrala regler för värmemarknaden.


Ämnen i artikeln:

FjärrvärmeBostäderEnergipolitik

Det pågår just nu ett antal utredningar om nya och förändrade styrmedel som kommer att påverka värmemarknaden, och flera konkreta förslag på sådana styrmedel finns redan på regeringens bord. Här kan nämnas införandet av fastighetsskatt på fjärrvärmeproduktion, energieffektiviseringsstöd till renovering av byggnader, förslag på definition av nära-nollenergibyggnad, möjligheten att göra om kväveoxidavgiften till en skatt samt införandet av skatt på avfallsförbränning.

Gemensamt för merparten av de förslag som utreds är att de missgynnar fjärrvärme och premierar lokal och elbaserad uppvärmning. Därmed försämras fjärrvärmens konkurrenskraft gentemot alternativen om förslagen genomförs.

Det är mycket olyckligt och oroväckande då försämrade förutsättningar för fjärrvärmen riskerar att ge konsekvenser för Sveriges energiförsörjning. En konkurrenskraftig fjärrvärmesektor är bland annat en förutsättning för omställningen av energisystemet enligt den överenskommelse om den framtida energipolitiken som presenterades i början av juni, med målet att all produktion av el ska vara förnyelsebar år 2040.

Som Sveriges största fjärrvärmeföretag efterfrågar vi teknik- och konkurrensneutrala regler för värmemarknaden.

De båda politikområdena bostäder och energi är dessutom nära sammanlänkade. Sverige är ett land med kallt klimat vilket innebär ett behov av att värma bostäder och lokaler under årets kalla månader, och här har fjärrvärmen en viktig roll att spela. Det uppmärksammas också i energiöverenskommelsen som anger att en konkurrenskraftig fjärrvärmesektor och minskad elanvändning i uppvärmningen är förutsättningar för att klara den förnybara el- och värmeförsörjningen under kalla vinterdagar.

Värmemarknaden domineras i dag av två tekniker, fjärrvärme och eldrivna värmepumpar. Vilken uppvärmningsform som väljs när nya byggnader uppförs avgörs i första hand av den beräknade kostnaden för respektive teknik. Här har värmepumpstekniken en klar fördel i och med det rådande läget med låga priser på elmarknaden. Problemet är dock att elpriset inte på ett korrekt sätt speglar kostnaderna för de utmaningar som elsystemet står inför på längre sikt. Risken att felaktiga och i förlängningen kostsamma investeringar görs är uppenbar.

Följande räkneexempel visar fjärrvärmens potential till att avlasta elsystemet. Låt säga att man bygger 700 000 nya bostäder som uppfyller förslaget på definition av nära-nollenergibyggnad. Vi jämför två möjliga scenarier: i ena fallet byggs alla hus med värmepump och i andra fallet byggs alla hus med fjärrvärme som produceras med kraftvärme. Enkel matematik ger att kraftbalansen blir 2,0 TWh sämre i värmepumpsfallet än i fjärrvärmefallet. Sett till eleffekt är skillnaden i storleksordningen en kärnkraftsreaktor under delar av vinterhalvåret.

Den parlamentariska Energikommissionen kommer under hösten att utarbeta en färdplan för det svenska energisystemet. Det finns då möjlighet att välja inriktning i uppvärmningsfrågan och anpassa politik och styrmedel till energiöverenskommelsen.

Fjärrvärmen har potential att avlasta elsystemet och den potentialen måste tas tillvara. Det är viktigt att Energikommissionen tar ett samlat grepp kring den flora av styrmedel som redan finns eller är på gång att införas. Politikerna och kommissionen måste se till helheten när de formulerar spelreglerna om de ska kunna lösa utmaningarna för energisystemet på ett kostnadseffektivt sätt.

REPLIK: Energimålen läs med mångfald - inte enfald.

Erik Dotzauer, ansvarig för styrmedelsfrågor, Fortum Värme

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev