Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Fem punkter för en bättre organiserad polis

Nu formas framtiden för polisens verksamhet runt om i Sverige. Det är dags att höja ambitionerna så att det också möter invånarnas förväntningar.

Publicerad: 14 december 2012, 04:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Polisen

Centerpartiet har i regeringsställning sedan 2006 varit med och satsat stora resurser på polisväsendet. Vi har aldrig haft så många poliser i Sverige. Nu behöver myndigheten bli effektivare. Centerpartiet värnar särskilt en lokalt förankrad polis och vi vill uppgradera människors trygghet till ett centralt mål för Polisen vid sidan av målen för brottslighet och lagföring.

Vi har identifierat fem prioriterade områden inför nästa års polisverksamhet:

En lokalt förankrad polis. Vi vill att utvecklingen med nya poliskontor fortsätter så att fler invånare får ett lokalt poliskontor i sitt område. Vi föreslår dessutom ett mål som mäter polisens yttre tjänstgöring som andel av den totala arbetstidens omfattning (förslagsvis 50 procent) eftersom polisers synlighet ökar tryggheten. För att lyckas med detta kan fler lokala utredningsenheter behövas. Lokala polisers kontaktnät är viktiga och myndigheten bör arbeta för att minska personalomsättningen på poliskontoren.

Höjd ambition för minskad brottslighet. Andelen ärenden som kan redovisas till åklagare gällande mängdbrott – där inbrott ingår – måste öka. Här vet vi av erfarenhet att den politiska styrningen ofta stöter på motstånd när den strävar efter att skärpa målen i varje län. Detta mål påverkar dock tryggheten direkt i samhället. Även för brott i nära relationer måste andelen ärenden redovisade till åklagare öka. Förövaren i dessa fall är i regel känd. Här behövs mer utbildning och utvecklade metoder.

Bättre samarbete med skolan. Skolan har ett viktigt uppdrag för ökad trygghet genom att motverka kränkande behandling bland eleverna. Trots det finns det uppgifter på att skolan är den vanligaste brottsplatsen för unga. Systemet med en kontaktpolis för varje skola måste utvecklas och polisen bli mer synlig på skolorna. Vi vill också se en utvecklad samverkan och samlokalisering hos polis och kommun med fokus på ungdomar och social oro.

Motverka kriminella gäng. Existensen av kriminella gäng utmanar inte bara själva kittet i vår demokrati, det utgör också en stor fara för de ungdomar som riskerar att rekryteras. Polisens samarbete med andra aktörer måste öka och tydliga mål ska finnas i hela organisationen. Centerpartiet föreslår ett nytt mål för etablering av avhopparverksamheter. Det vore också på tiden att ha verksamhetsmål för antal gängmedlemmar.

Renodla och modernisera. Samhället förändras snabbt och polisen måste våga pröva nya metoder. Det polisiära uppdraget kan med fördel renodlas så att poliser till exempel slipper utfärda pass. Slutligen behöver polisens tekniska understöd moderniseras omgående; här finns mycket kvar att göra. Ett spännande aktuellt exempel på modernisering är arbetet med en lean-organisation för mängdbrott.

För oss som förtroendevalda är det viktigt att ha en god insyn i och styrning över polisens verksamhet. Den politiska insynen i verksamheten får inte försämras som ett resultat av den nya organisationen. Vi följer också med intresse den modell för lokal styrning av Polisen som nu prövas i England där man för första gången någonsin väljer lokala närpolischefer i allmänna val.

Vi välkomnar en öppen debatt om polisens verksamhet. Den berör alla eftersom den är en grundbult i vårt demokratiska samhälle och en förutsättning för vår frihet. Polisen hör dessutom till de myndigheter i Sverige som människor har störst förtroende för. Därför är det också på sin plats att polisen debatteras offentligt så att så många personer som möjligt kan bilda sig en uppfattning om verksamheten.

Christian Ottosson, kommunalråd (C) Huddinge, ordförande Huddinge brottsförebyggande råd

Aphram Melki, gruppledare (C) Järfälla

Anna C Nilsson, kommunalråd (C) Solna, polisstyrelsen Stockholms län

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Polisen

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev