Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Fara för vården att ge Reepalu mer tid

Det är oroande att den så kallade Reepalutredningen om vinster i välfärden och etableringsrätt i primärvården får förlängd utredningstid. Ingen juridik i världen kan förändra det faktum att majoriteten i riksdagen är emot att avskaffa lagen om valfrihet i vården.

Publicerad: 13 oktober 2015, 09:23

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Reepalutredningen lägger en våt filt över välfärden. Det är dags att den rycks bort, skriver Cecilia Widegren (M).

Foto: Drago Prvulovic


Ämnen i artikeln:

LOVPrimärvårdVinster i välfärden

Det är djupt oroande, om det är så att den så kallade Reepaluutredningen om vinster i välfärden ska få förlängd utredningstid för att utreda och komma med förslag på hur valfriheten och etableringsfriheten ska kunna avskaffas i primärvården.

Som skäl anges att de juridiska komplikationerna är större än väntat. Ingen juridik i världen kan förändra det faktum att majoriteten i riksdagen är emot att avskaffa lagen om valfrihet i vården.

Det är som om utredningen lagt en våt filt över vården och omsorgens kvalitetsutvecklare, som vill berika patienters och brukares vårdkedjor.

Faran med den förlängda utredningstiden är att till exempel läkare och sjuksköterskor som vill gå vidare och starta eller utveckla vårdverksamhet kommer att mötas med kalla handen av till exempel investerare och banker.

Den osäkerhet som lagts över välfärdens verksamheter är mycket negativ. För alla parter, utom för den ideologiska vänstern som ser all form av valfrihet och mångfald som ett hot mot den offentliga sektorn.

Riksdagen har genom socialutskottet vid två tillfällen gett regeringen så kallade tillkännagivanden om att inte återkomma till riksdagen med förslag om förändringar som syftar till att ta bort landstingens och regionernas skyldighet att ha vårdvalssystem i primärvården.

Detta skedde dels den 5 februari och dels den 21 maj i år. Under våren behandlade även konstitutionsutskottet statsrådets Gabriel Wikströms (S) undermåliga behandling av frågan. Den svaga vänsterregeringen har hittills helt struntat i vad majoriteten i riksdagen gett uttryck för, inte bara vid ett tillfälle, utan två. Pinsamt!

Allianspartierna och vi moderater vill driva på kvalitetsutvecklingen inom bland annat den nära patientvården. Vi vill därför vidareutveckla lagen om valfrihet.

Vi anser att vänsterregeringens ambitioner, tillsammans med Vänsterpartiet, att avveckla det fria vårdvalet i Sverige vore förödande. Patientens valfrihet kommer i praktiken att bli beroende av det enskilda landstingets eller regionens goda vilja och för patienten kommer bostadsort att avgöra vårdens utveckling.

Flera hundra nya vårdcentraler har sedan införandet av lagen om valfrihet i vården etablerats - och på platser som aldrig tidigare haft någon mottagning.

Fortfarande är emellertid primärvårdens andel av den öppna vården låg jämfört med andra länder och primärvården kommer ofta sämre ut än den specialiserade vården i utvärderingar.

Det fria vårdvalet har medfört att vårdgivare i annan i regi än den offentliga startats i exempelvis Rosengård i Malmö, Angered och Bergsjön i Göteborg, Ronna i Södertälje samt Husby, Tensta och Skärholmen i Stockholm.

Till detta ska läggas att ingen vårdcentral i glesbygd lagts ned, trots skrämselpropaganda från den högljudda vänstern.

Det ska vara ordning och reda i välfärden. Varje skattekrona ska användas omsorgsfullt och noggrant. Vårdvalet inom primärvården har inneburit en stor och positiv förändring när det gäller såväl tillgänglighet och valfrihet, effektivitet och möjligheter till fler innovationer till gagn för patienter och anhöriga.

Moderaternas kvalitetsresa för svensk hälso- och sjukvård fortsätter. Valfrihet och mångfald, tillståndsgivning och etableringsfrihet, tillsyn och uppföljning är alla helt centrala delar för att kunna lyfta vården och omsorgens kvalitet ytterligare.

Det är kvalitet, kortare väntetider, ökad tillgänglighet och att säkra personalförsörjningen som är det avgörande.

Inte det som vänsterregeringen lägger kraft på; att hindra alternativ och utveckling inom vård och omsorg.

Befria Reepalu från sitt uppdrag. Dra tillbaka, gör om, gör rätt. Genomför riksdagens beslut om nya direktiv till välfärdsutredningen omgående!

Cecilia Widegren, riksdagsledamot Skaraborg, socialpolitisk talesperson (M)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev