Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

EU:s regionalpolitik fokuserar på resultat

I dag onsdag presenterar EU-kommissionen en ny regionalpolitik. I den vill vi bli mer resultatorienterade, satsa på att sluta investeringsavtal med regioner och medlemsländer och erbjuda en bonus till de regioner som gör bäst ifrån sig.

Publicerad: 5 oktober 2011, 04:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Regionalpolitik

Det övergripande målet för EU:s sammanhållningspolitik för perioden 2014–2020 är att utnyttja EU:s och medlemsländernas finansiella resurser på det mest effektiva och samstämmiga sättet, och att förbättra sammanhållningspolitikens resultat. I ett läge där regeringar över hela EU står inför stora nedskärningar måste EU investera effektivare och säkerställa att skattbetalarna får valuta för sina pengar. För att säkerställa bättre resultat måste vi fokusera på rätt prioriteringar och se till att värdet av de insatser länder och regioner redan vidtagit tydliggörs.

2010 förband sig EU:s medlemsländer att möta de mål som ställts upp i Europa 2020-strategin – att minska arbetslösheten, minska andelen unga som lämnar skolan i förtid, investera i forskning och utveckling, leva upp till våra miljöåtaganden på global nivå och minska fattigdomen i hela EU. Nu måste vi omsätta ord i handling och det bästa verktyget för detta är regionalpolitiken, som en investering i prioriterade områden som stärker tillväxten, men genomförandet måste också återspegla de mål som fastställts.

Kommissionen lägger den 5 oktober fram förslag till en ny politik som är både ambitiös och innovativ. Vi kommer att fokusera mer på resultat och på att agera i linje med EU:s ekonomiska, miljömässiga och sociala prioriteringar.

Regionalpolitiken har alltid följt EU:s politiska prioriteringar, men denna aspekt måste stärkas ytterligare med tanke på målen i Europa 2020. Vi måste bli mer resultatstyrda och hjälpa de områden som är mindre konkurrenskraftiga att komma ikapp. Vi respekterar solidaritetsprincipen – regionalpolitiken kommer även i fortsättningen att inriktas på EU:s mindre utvecklade regioner och medlemsländer. Men vi måste också fortsätta att investera i hela EU, även de mer konkurrenskraftiga, som Sverige. Även de områden som driver tillväxt och innovation kan behöva en vitamininjektion genom skärpt fokus på att motverka klimatförändringar, erbjuda medborgarna bättre tjänster, eller helt enkelt genom att länka samman regioner genom ökat samarbete över gränserna.

För den kommande perioden vill vi satsa på att sluta investeringsavtal med regioner och medlemsländer för att få dem dels att koncentrera sina resurser på områden som hittills inte prioriterats, dels att koppla investeringar till Europa 2020-teman som energieffektivitet och innovation. För regionerna vill vi se ambitiösa men realistiska mål, och som extra morot för de regioner som gör bäst ifrån sig kommer att vi att erbjuda en bonus för ytterligare projekt. Ett villkor är att medlemsländerna och regionerna stärker sin administrativa kapacitet och garanterar sin ansvarsskyldighet.

Budgetförslaget för de kommande sju åren fastställdes av kommissionen i juni 2011. I vårt förslag ligger budgeten för den framtida regionalpolitiken kvar på nästan en tredjedel (376 miljarder euro) av EU:s totala budget för den kommande sjuårsperioden, men Europaparlamentet och medlemsländerna ska också säga sitt.

Jag är övertygad om värdet med en makroregional strategi. Sverige har erfarenhet av en sådan i EU:s Östersjöstrategi, där åtta medlemsländer gått samman med länder utanför EU för att hitta gemensamma lösningar på gemensamma problem. Strategin har varit framgångsrik därför att den fått regioner att samarbeta om att ställa upp mål, anpassa finansieringen och arbeta tillsammans med gemensamma utmaningar. Denna viktiga erfarenhet har gett Sverige och andra medlemsländer den kunskap de behöver för att få regionalpolitiken att verka till deras fördel också efter 2013.

Johannes Hahn, EU-kommissionär för regionalpolitik

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Regionalpolitik

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev