söndag24 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

En professionell lärare lär inte ut rasistiska glosor

En lärare i Sollentuna har delat ut en läxa innehållande ett rasistiskt ord i gloslistan. Att detta ens sker går på tvärs med intentionerna i läroplanens värdegrundsarbete och är både olämpligt och kränkande, skriver Kahin Ahmed (M).

Publicerad: 22 november 2017, 12:15

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Foto: Colourbox / DanBurch, Mostphotos


Ämnen i artikeln:

Rasism

I dagens samhälle är vi många som upplever att rasismen, afrofobin och främlingsfientligheten normaliseras, accepteras och håller på att institutionaliseras. Att rasismen och afrofobin på olika sätt tillåts härja fritt i olika samhällsinstitutioner.

Skolans värdegrund och läroplan är tydlig – i skolmiljön ska humanistiska och demokratiska principer förmedlas. Utgångspunkten ska vara att alla människor är lika mycket värda – oavsett etnicitet, kön eller religiös tillhörighet – samt att skolledningen och skolpersonalen garanterar att elevens okränkbara integritet. Lärarnas uppdrag är bland annat att undervisa eleverna om mänskliga rättigheter samt att uppfostra de kommande generationerna utifrån vår demokratiska värdegrund.

Det är därför fruktansvärt olyckligt att få ta del av nyheten att en lärare på Rösjöskolan i Sollentuna har delat ut en hemläxa med rasistiskt innehåll till en 11-årig pojke. Det är oroväckande när rasismen och afrofobin får fäste i skolvärlden. Skolledningen och skolpersonalens uppdrag är att förebygga rasism och främlingsfientliga tendenser i skolan, och att se till att ingen elev utsätts för kränkande behandling samt att säkerställa elevernas rättssäkerhet. I detta ingår givetvis att alla elever ska behandlas lika oavsett bakgrund.

Såväl politiker som skolledning och lärare har ett ansvar att bekämpa och ta krafttag mot rasism, afrofobi och främlingsfientliga krafter både i samhället och i skolmiljö. Så fort dessa ansvariga upptäcker att rasistiska uttryck förekommer i skolmiljön, måste de ingripa och bryta det rasistiska mönstret omgående, annat vore att bryta mot den värdegrund vårt utbildningssystem vilar på. Så skedde inte i detta fall, snarare tvärtom.

Läraren som delade ut läxan med det rasistiska innehållet visade svag förmåga att leva sig in i andras livssituation. När pojkens föräldrar påtalade det olämpliga menade läraren bara att ”sonen kunde stryka över ordet om han stördes av det”, men hon påtalade samtidigt att läxan måste göras, annars skulle sonen ”riskera dåligt betyg”.

En lärare måste analysera sitt utbildningsmaterial innan det tas i bruk, bland annat för att säkerställa att det inte finns rasistiska ord i elevernas studiematerial. Men, i stället för att be om ursäkt försvarade läraren sig med att även om hon själv inte använder det ordet, så kan det vara bra att kunna det. Detta är under all kritik.

Lärarens undervisningssätt och agerande är oprofessionellt och strider mot det värdegrundsarbete som läroplanen ålägger skolan. För det första är det opassande att dela ut rasistiska ord till eleverna, eftersom lärarnas uppdrag är att förebygga rasistiska tendenser både i samhället och skolmiljön, att visa nolltolerans mot rasismen och att vara en god förebild för sina elever. För det andra är det lärarnas ansvar att uppfostra morgondagens generationer utifrån en demokratisk värdegrund, eftersom elever tillbringar mer tid i skolmiljön än hemma. I det uppdraget ingår inte att lära ut rasistiska glosor.

Kahin Ahmed, sociolog, samhällskommunikatör, lokalpolitiker (M) i Rinkeby-Kista

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Rasism

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev