Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

En nationell ungdomspolitik räcker inte

Regeringen har lagt fram en ny nationell ungdomspolitik i propositionen Med fokus på unga. Men en nationell politik räcker inte. Det behövs högre ambitioner från Sveriges kommuner, skriver LSU:s ordförande Felix König.

Publicerad: 25 april 2014, 04:28

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

FörtroendevaldaUngdomar

Regeringen har lagt fram en ny nationell ungdomspolitik i propositionen Med fokus på unga. Detta sker i en tid då dagens unga möter stora utmaningar. Både på arbetsmarknaden, bostadsmarknaden, genom diskriminering och psykisk ohälsa. LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer jobbar aktivt för att den nationella ungdomspolitiken ska kunna möta dessa utmaningar effektivt och kraftfullt, men en nationell politik räcker inte. Det behövs också högre ambitioner från Sveriges kommuner.

När regeringen nu uppdaterar den nationella ungdomspolitiken finns ett utmärkt tillfälle att också växla upp ambitionerna lokalt och utveckla ungdomspolitiken i Sveriges kommuner. Samtliga kommuner i Sverige bör ha en sektorsövergripande ungdomspolitik med följande ledord:

Använd den nationella definitionen av ungdom! Ungdom är en person mellan 13 och 25 år enligt den nationella ungdomspolitiken. LSU:s kartläggning av kommunernas stöd till ungas organisering visar att 74 procent av kommunerna sätter den övre gränsen för ungdomstiden till 20 år, samt att definitionen av att vara ung varierar i landet. En flytt mellan två kommuner kan inte innebära att du slutar, eller börjar, ses som en ungdom.

Involvera unga genom att involvera ungdomsorganisationer! LSU:s rapport Med vilket syfte visar att endast 14 procent av kommunerna involverar ungdomsorganisationer i politiska beslut som rör unga. Bland Sveriges kommuner finns olika strukturer för att involvera unga i beslut som rör dem själva. Strukturer av varierande kvalité. Kommunerna bör upprätta forum där företrädare för lokala ungdomsföreningar kan möta kommunens politiker för att gemensamt möta de utmaningar de står inför. Företrädare för ungdomsföreningar har en representativ bas och en expertkunskap från den förening de är medlemmar i.

Förbättra villkoren för ungas egen organisering! Ungas organisering skapar utrymme för unga att hitta ett sammanhang, skapa sin egen fritid och utvecklas som människor, samtidigt som de stärker och utvecklar demokratin. Föreningslivet ger dessutom unga människor kontakter och ett socialt kapital som också förbättrar möjligheterna att bli anställd.

Förutsättningarna för ungas organisering varierar kraftigt mellan Sveriges kommuner och i många fall är stödet otydligt och svagt eller utformat utifrån idrottsrörelsens verksamhet. En verksamhet som skiljer sig från många av ungdomsföreningarnas. Idrottens barn- och ungdomsverksamhet får dessutom omkring 3,6 gånger mer än barn- och ungdomsorganisationerna i stöd av kommunerna, per medlem och år. Ungas egen organisering måste värderas lika högt som idrottsverksamheten. Stödet till ungas organisering måste vara utformat efter ungas och ungdomsorganisationers egna villkor och förutsättningar.

Genom en kraftull och ambitiös ungdomspolitik kan kommunerna tillsammans med sina unga invånare bättre möta de utmaningar de står inför, locka utflyttade unga tillbaka och få fler att stanna kvar.

Felix König, ordförande LSU - Sveriges Ungdomsorganisationer

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

FörtroendevaldaUngdomar

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev