måndag25 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

”Drönardom stoppar innovativa möjligheter”

En ny dom från Högsta Förvaltningsdomstolen stoppar ny digital teknik som kan sänka byggkostnader, öka bostadsbyggandet, utveckla infrastrukturen och dessutom stimulera innovativa företag. Nu måste regeringen snarast agera och ändra lagstiftningen.

Publicerad: 4 november 2016, 04:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Med kameraförsedda drönare kombinerade med digitaliseringens potential öppnas, enligt debattörerna, många nya möjligheter inom samhällsbyggandet. Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

SamhällsutvecklingInnovationNäringslivet

Högsta förvaltningsdomstolen slår i en dom från 21 oktober fast att kameraförsedda drönare är att likställa med övervakningskameror, vilka kräver tillstånd. Något som är näst intill omöjligt att få om inte syftet är brottsbekämpning. Det innebär att domen i praktiken stoppar användningen av ny digital teknik som kan sänka byggkostnader, öka bostadsbyggandet, utveckla infrastrukturen och dessutom stimulera innovativa företag.

Lagstiftningen är med andra ord inte anpassad till den snabba teknikutveckling som äger rum.

Regeringen tillsatte 2015 utredningen ”Kameraövervakning – brottsbekämpning och integritetsskydd”. Men utredningen har inte något uppdrag att lyfta fram de stora fördelar som finns med en effektiv användning av drönarförsedda kameror.

Med kameraförsedda drönare kombinerade med digitaliseringens potential öppnas många nya möjligheter inom samhällsbyggandet. Man kan både spara pengar och få bättre beslutsunderlag. Inom samhällsbyggandet används kameraförsedda drönare för många ändamål. Här är några exempel:

■ Inventering av befintliga byggnader och anläggningar för att upprätta digitala modeller som underlag för ombyggnad och tillbyggnad. För många äldre byggnadsverk saknas kompletta ritningar och ett korrekt underlag är nödvändigt för att göra bra förändringar och anpassningar. 
■ Inventering av skador på vägar, järnvägar och byggnader för att sätta in rätt reparationsåtgärd på rätt plats och i rätt tid. Tak, broar, kontaktledningar etc är svåråtkomliga men kan enkelt studeras med drönare. Därigenom kan man minimera kostnaderna och undvika störningar i trafik och verksamhet. 
■ Inventering av arbetsmiljörisker, i syfte att förebygga och eliminera olyckor i bygg- och infrastrukturprojekt.   
■ Effekter av klimatförändringar kan övervakas och åtgärder sättas in där de får bäst effekt.

Drönare kommer i framtiden att spela en viktig roll vid tillämpningar som vi idag inte ens kan förutse. Tillämpningarna består alltså av långt mer än den övervakning för brottsbekämpning som lagen idag tar hänsyn till och som den pågående utredningen har att ta hänsyn till. Nu står vi istället inför en situation där domen i Högsta förvaltningsdomstolen lagt en död hand över Sverige. Ett land i framkant, där innovatörer testar sina idéer och investerar kapital i drönarteknologi, riskerar att komma på efterkälken.

Det är nu dags att ta tag i den nya teknikens möjligheter. Samhällsbyggandet är ett av de områden där man kan spara pengar och öka säkerheten genom en förståndig och framsynt användning av drönartekniken. Och detta kan göras utan att ge avkall på enskilda människors integritet.

Regeringen, ta initiativ för utveckling – nu! Om ni vill göra verklighet av de fina orden om att stimulera innovativa företag, sänka byggkostnader och öka bostadsbyggandet, utveckla infrastrukturen och ta tag i klimatförändringarnas negativa effekter måste användningen av moderna digitala hjälpmedel stimuleras och inte förbjudas.

Vi anser att regeringen omedelbart bör lösa den uppkomna situationen genom att omgående initiera en lagändring så att företag kan söka tillstånd hos länsstyrelsen för andra användningsområden än brottsbekämpning. Dessutom bör en strategi tas fram, likt den danska, där regeringen tar ledarflaggan och pekar ut tydliga ambitioner för användningen av drönare.

Ulrika Francke, ordförande föreningen BIM Alliance

Elisabeth Argus, Ordförande föreningen ULI Geoforum

BIM Alliance

En ideell förening som arbetar för bättre samhällsbyggande med hjälp av BIM - digital strukturerad informationshantering.

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev