Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

”Den som vill kritisera SD bör läsa på först”

Ett tips till var och en som på något sätt vill analysera Sverigedemokraternas politik, kritisera våra utgångspunkter eller jämföra sin egen värdegrund med vår är att faktiskt läsa på först. Kristdemokraterna David Lega och Magnus Jacobsson kan inte ha gjort något av det.

Publicerad: 7 juli 2015, 11:22

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Sverigedemokraterna är ett nationalistiskt parti. Vi betraktar nationen som en naturlig gemenskap.

Foto: Tommy Pedersen, TT


Ämnen i artikeln:

SverigedemokraternaKristdemokraternaNationalismKD och SD lika?

REPLIK. Mitt i Almedalsruset noterade vi rubriken Milsvid skillnad mellan KD och SD (DS 2/7) om skillnaden mellan Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna, och för en kort stund var vi både nyfikna och glada.

Självklart finns där en skillnad mellan partierna, och som tillhörandes det ena ligger det givetvis i vårt intresse att denna tydliggörs.

Tyvärr behövde vi inte läsa många meningar innan vi insåg att det inte skulle ske den här gången heller.

Ett tips till var och en som på något sätt vill analysera Sverigedemokraternas politik, kritisera våra utgångspunkter eller jämföra sin egen värdegrund med vår är att faktiskt läsa sådana saker som vårt principprogram, vår medlemstidning och våra företrädares resonerande och förklarande texter.

Kristdemokraterna David Lega och Magnus Jacobsson kan inte ha gjort något av det. Faktum är att vi förvånas över att en text så fylld av anklagelser utan minsta referens eller belägg ansetts ha publiceringsvärde.

Vårt principprogram är så smidigt uppdelat att den som vill analysera vår människosyn enkelt kan bläddra fram till avsnittet om människan. Den första meningen i detta avsnitt inleds på följande sätt: Varje människa har ett grundläggande och okränkbart värde.

Varje människa således, utan indelningar av något slag. I avsnittet om socialkonservatism lyfts ansvarstagande reformer fram liksom eftertänksamt framåtskridande.

Avsnittet om staten konstaterar att i sitt idealtillstånd har staten inga egna intressen och avsnittet om religion definierar religionsfriheten som individens rätt att fritt få tro på vilken gud eller vilka gudar man vill.

Inte ett rätt hittills, av de anklagelser som fanns i artikeln således.

Jag hade enkelt kunnat fortsätta, men vill hellre belysa de skillnader som de facto finns mellan våra partier. Sverigedemokraterna är ett nationalistiskt parti.

Vi betraktar nationen som en naturlig gemenskap, precis så som familjen. Vi anser också nationen vara den lämpliga nivån för statens omfång och står således upp för nationalstaten. Där Kristdemokraterna enligt Lega och Jacobsson betraktar staten endast som en praktisk gemenskap anser vi att nationen och den nationella identiteten också är en del av varje individs identitet och trygghet.

Detta återspeglas inte minst i vår gamla paroll - familj, hembygd, fädernesland.Nationalism finns dock i många olika former, och därför har vi också tydligt definierat såväl vår syn på nationsbegreppet som nationalism.

Den svenska nationen definierar vi i termer av lojalitet, gemensam identitet, gemensamt språk och gemensam kultur och vi anser vår nation vara öppen för andra att bli en del av.

Vår nationalism är universell i det att vi tillerkänner alla nationer i världen samma grundläggande frihet och samma rättigheter. Men precis som den egna familjen står en individ särskilt nära ser vi det också som naturligt att den egna nationen ligger henne särskilt varmt om hjärtat.

Att vi bejakar det svenska i Sverige bottnar i ett erkännande av människans behov av hemmahörande, inget annat. Och när det gäller statens uppgift står vi fast vid att den i första hand bör se till de egna medborgarnas behov, även om hjälp till omvärlden efter bästa förmåga är en självklarhet även för oss.

Avslutningsvis vill vi besvara frågan som ställts om var i våra program vi lever upp till devisen älska din nästa, så som dig själv.

Vi ser det i det universella i vår nationalism, att var och en har rätt till också sin nationstillhörighet. Vi ser det i konstaterandet att även om människan har egoistiska drag kan och bör de användas till en strävan efter självförbättring som i slutändan leder till att man, utan att orsaka skada, förbättrar sin position samtidigt som man också hjälper andra på vägen.

Vi ser det i vår syn på bistånd som ska gå till de mest nödställda, men samtidigt med respekt för deras kultur och traditioner.

Listan kan göras lång men kort sagt - vi ser det konstant i vår syn på hur vi kombinerar trygghetssystem och rättsväsende, frihet och ansvar, naturliga gemenskaper och en grundläggande moral och människosyn som för vår del är universell och därmed omfattar alla jordens människor.

Paula Bieler, riksdagsledamot (SD) och integrationspolitisk talesperson

Aron Emilsson, kulturpolitisk talesperson (SD)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev