Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Demokratin tjänar på ännu mer öppen data

Arbetet med öppna data måste nu intensifieras för att frigöra de demokratiska och ekonomiska värden som finns och för att kommunerna ska visa hur de sköter de uppdrag de fått av medborgarna.

Publicerad: 20 maj 2014, 09:11

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

It

I Sverige har vi en månghundraårig tradition av öppenhet i den offentliga förvaltningen. Offentlighetsprincipen skapades 1766 för att motverka oegentligheter och öka allmänhetens insyn i och kunskap om förvaltningen. Med teknikens hjälp har var och en i dag större möjligheter att nyttja sig av den rätt offentlighetsprincipen ger än vad våra anfäder hade för 250 år sedan. Det är bland annat detta som ligger bakom den diskussion om öppna data som förts under senare år.

En annan aspekt som lyfts fram gällande varför offentlig sektor bör bli bättre på att dela med sig av sina data är att det finns ett stort ekonomiskt värde i informationen. En studie som EU lät genomföra 2011 visar på en tillväxtpotential i Sverige på runt 10 miljarder kronor om offentlig sektor gör sina data tillgänglig för andra.

PwC lanserar i samband med konferensen Offentliga rummet i Karlstad en rapport där vi gått igenom det arbete som har gjorts för att publicera öppna data i Sverige och vad det har resulterat i. Sammanlagt har vi identifierat 655 öppna datamängder. Ungefär en tredjedel av dessa kommer från Stockholms stad som har kommit lång i arbetet, men totalt sett är det bara tolv av Sveriges 290 kommuner som har släppt någon information som öppna data.

Mycket av de data som har släppts är data som kan bedömas ha sitt största värde för de som vill utveckla kommersiella tjänster. Det handlar om data som rör transporter, trafik och lokalisering; miljö, klimat och väder samt sjukvård. Vad som däremot saknas är data som visar hur den offentliga förvaltningen styrs och hur den förvaltar sina resurser, sådana data som är viktiga för att motverka oegentligheter. Data som kan hjälpa medborgarna få en bättre insyn i hur deras skattepengar används och hur politikerna förvaltar det förtroende de fått av väljarna.

Det är bra att kommuner och myndigheter tillgängliggjort data som kan användas för att utveckla tjänster som kan ligga till grund för nya företag och fler jobb som bidrar till att stärka vår välfärd. Det finns fortfarande gott om kommersiellt värdefulla data som myndigheterna kan och bör dela med sig av. Arbetet med att publicera dessa får dock inte leda till att de möjligheter som finns att stärka demokratin och öka insynen i den offentliga förvaltningen glöms bort.

Riksdagen publicerar sedan 2010 data som rör debatter och beslut i riksdagens. Dessa används i dag både av forskare, journalister och privatpersoner för att studera och åskådliggöra de politiska processerna. De används också i olika initiativ för att påverka de politiska partiernas ställningstaganden och på så sätt involvera fler i det politiska samtalet.

Arbetet med öppna data måste intensifieras för att frigöra de demokratiska och ekonomiska värden som finns. Framförallt måste kommuner och myndigheter nu också börja tillgängliggöra data som visar hur de förvaltar sina ekonomiska resurser och det uppdrag de fått av medborgarna exempelvis uppgifter om upphandlingar, leverantörsreskontra, beslutsunderlag och protokoll.

Magnus Kolsjö, Senior manager och ansvarig för öppna data inom PwC

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

It

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev