tisdag21 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

De rödgrönrosa ger dubbla svar på alla frågor

Hälsofrämjande insatser är bra, men de rödgrönrosa är otydliga i sina svar om samlevnadsundervisningen för EU-migranter, menar Moderaterna i Stockholms stad.

Publicerad: 1 september 2015, 09:29

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Moderaterna har aldrig varit emot en satsning på kvinnors hälsa, replikerar M Stockholms stad. Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

SexualupplysningHemlöshetFattigdom

Moderaterna har alltid varit för satsningar på den egna hälsan och kunskapen om den samma. Eftersom många av de EU-medborgare som just nu vistas på Stockholms gator lever i en mycket utsatt situation, inte minst kvinnorna, har Moderaterna varit positiva till ett projekt som fokuserar på hälsofrämjande insatser som ett komplement till andra långsiktiga insatser.

Moderaterna anser däremot inte att barn som upptäcks på Stockholms gator ska erbjudas kurser i sexualundervisning och preventivmedelsrådgivning av Stockholms stad. Barnen ska få gå i skolan i sina hemländer. Vi moderater anser att en god skolgång är den bästa förebyggande insatsen vi kan ge dessa barn för att bryta utanförskap och socioekonomiska mönster.

Majoriteten i Stockholms stadshus kan inte ge dubbla svar på alla frågor. I den projektansökan som gällde kurser i sex och samlevnad till EU-medborgare och som behandlades på Socialnämndens sammanträde (2015-08-27) står det tydligt att målgruppen inte bara är 16-64 år, utan även 0-15 år. Trots detta står socialborgarrådet Ewa Larsson (MP) och hävdar motsatsen.

Det står även tydligt i den projektansökan som har skickats in att ersättning för förlorad inkomst ska kunna utgå, trots det hävdar socialborgarrådet att det är hygienartiklar för utdelning som åsyftas. Socialborgarrådet menar också att tanken är att Stockholms läns landsting ska medverka och att hon har fört dialog med landstinget, detta trots att Stockholms läns landsting inte finns med som samverkansaktörer i projektansökan och att nämndens ledamöter dessutom fick information på senaste socialnämndssammanträdet om att så inte är fallet.

Eftersom även socialborgarrådet närvarande vid socialnämndens senaste sammanträde är Ewa Larsson (MP) väl medveten om att Moderaterna aldrig har varit emot en satsning på kvinnors hälsa och därför inte heller yrkat avslag på förslaget.

Moderaterna yrkade återremiss på projektansökan för att ansökan skulle stämma överens med stadens intentioner, något Ewa Larsson (MP) vägrade att gå med på. Efter att ha läst socialborgarrådets senaste inlägg i Dagens Samhälle kan jag bara ställa mig en fråga: Vilken sanning stämmer, den till medborgarna eller den till EU:s sociala fond?

Andréa Ström, vice ordförande socialnämnden (M) Stockholms stad

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev