Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Därför kan SD och L aldrig samarbeta

Vad kan Liberalerna och Sverigedemokraterna i svenska kommuner uträtta tillsammans? I princip ingenting. Vi delar inte människosyn och våra värderingar är oförenliga. Liberaler kan därför aldrig samarbeta med Sverigedemokraterna, skriver Anna-Lena Johansson (L) kommunalråd Sollentuna.

Publicerad: 14 mars 2017, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Vårt uppdrag är att försvara individens frihet. Liberaler kan därför aldrig samarbeta med Sverigedemokraterna.”

Foto: Henrik Montgomery, TT


Ämnen i artikeln:

LiberalismFörtroendevaldaSverigedemokraternaKommunerLiberalerna

Sverigedemokraternas svartbruna rörelse breder sig ut över landet och tar sig in i folkvalda församlingar. Deras lösning på Sveriges samtliga utmaningar stavas minskad invandring.

Politiska positioner förflyttas på många ställen i vårt avlånga land. Ett färskt exempel är Hässleholm där den borgerliga oppositionen nyligen tog makten med hjälp av SD. Liberalerna hamnade där i ett dilemma då Sverigedemokraterna krävde antingen ordförandeposten eller vice ordförandeposten i samtliga kommunala nämnder.

Liberalerna agerade skademinimerande genom att rösta ner förslaget om sverigedemokratiskt ordförandeskap. Baksidan av detta var att de samtidigt tvingades stötta Sverigedemokraterna till viceposterna. Det var en olycklig utgång och som att välja mellan pest eller kolera. Lärdomen är att aldrig underskatta Sverigedemokraternas taktiska och strategiska förmåga.

Vill man behålla makten så behöver man i ett tidigt skede göra klart vilka möjliga samarbetspartners man har. Liberalerna är ett litet parti och måste hålla nära dialog med både majoritets- och oppositionspartier. Dessutom är vi våra väljare skyldiga att klargöra tänkbara koalitioner innan de går till valurnan. Vi riskerar annars att mista vår trovärdighet.

Sverigedemokraterna förespråkar en ytterligheternas ideologi som delar upp samhället i två delar; ”folket” och ”den korrupta eliten”, och argumenterar för att de representerar ”folkets gemensamma åsikt”. Sverigedemokraterna kan således aldrig se till mångfald eller minoriteters rättigheter.

Deras syn på judar, homosexualitet, jämställdhet, pressfrihet och på människor som invandrat bekräftar detta. Principen om alla människors lika värde är grunden för vårt rättssystem. En okontroversiell princip för partier med demokratisk värdegrund.

Liberaler bejakar mångfald. Vi värnar respekten för varje människas rätt att forma sin tillvaro och söka gemenskap med andra utifrån sina värderingar, kultur och identitet. Öppenhet och tolerans är principer som lägger grunden för ett mångkulturellt samhälle där människan utgör kärnan, oavsett om hen tillhör befolkningens majoritet eller minoritet.

Dessa värderingar är grunden för all politik som liberaler driver i svenska kommuner. För barnomsorg, skola, socialtjänst, äldreomsorg, stadsplanering, renhållning, kultur och fritid etcetera.

Samtidigt efterfrågas politiker som förmår förhandla och komma fram till kompromisser som kan bygga Sverige starkt. Men vad kan Liberalerna och Sverigedemokraterna i svenska kommuner kompromissa om och tillsammans uträtta? I princip ingenting. Vi delar inte människosyn och våra värderingar är därför oförenliga med Sverigedemokraternas.

Flyktingsituationen, integrationen och bostadssituationen är växande utmaningar i Sveriges kommuner. Kommuninvånarna väljer politiker som delar deras vision om samhällsbygget och som ger svar på samhällets utmaningar. Vi politiker ska se till kommuninvånarnas bästa utifrån likställighetsprincipen.

Liberalerna vill ge människor som flytt krig och förtryck ett värdigt mottagande. Vi säger därför ja till integrationsfrämjande insatser, söker bygglov för flyktingboenden, satsar på förberedande klasser och sfi. Vi står upp för den fria rörligheten och bygger samhällen där alla får plats, den som i vissa skeden i livet behöver mer stöd ska få det.

Vårt uppdrag är att försvara individens frihet. Liberaler kan därför aldrig samarbeta med Sverigedemokraterna.

SD replikerar: ”Liberalerna mer trångsynta än liberala

Anna-Lena Johansson, kommunalråd (L) Sollentuna, ordf (L) Stockholms län

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev