måndag27 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Dalaupprop: ”Tillsätt en haverikommission för vården”

Den röd-gröna regeringen har tillsatt en kommission för att se över kostnaderna för bygget av Nya Karolinska. Vi inom Sjukvårdsalliansen i Dalarna vill istället ha en nationell haverikommission som sätter fokus på patienternas lidande i de växande vårdköerna.

Publicerad: 11 april 2018, 03:20

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Tusentals människor lider i vårdköer, skriver debattörerna.

Foto: Mostphotos


Ämnen i artikeln:

Regioner

Svensk sjukvård befinner sig i kris. Köerna växer i stort sett i hela Sverige och behovet av att ta hjälp av bemanningsföretag och hyrpersonal avtar inte, trots att de flesta landsting har detta som målsättning.

De som jobbar inom vården gör otroliga insatser varje dag och som regel är patienterna nöjda med behandling och bemötande. När man väl får träffa en läkare vill säga.

Bristen på tillgänglighet har blivit alltmer påtaglig i Socialdemokraternas Sverige. Under statsminister Stefan Löfvens tid vid makten har vårdköerna fördubblats. Idag väntar 120 000 patienter på operation, 290 000 på att få träffa en specialist efter remiss från en vårdcentral. År 2013-2017 ökade andelen som får vänta längre än vårdgarantins 90 dagar från 12 till 26 procent. Vare sig det handlar om gallstensoperationer, öron-, näsa-, hals- eller knäledsoperationer växer köerna runt om i landet. Antalet barn som väntat längre än trettio dagar på insats från barn- och ungdomspsykiatrin har mer än tredubblats.

Alliansregeringen införde ”kö-miljarden” och belönade de landsting som klarade av att uppfylla vårdgarantin. Resultatet blev att köerna minskade. Socialdemokraterna avskaffade ”kö-miljarden” år 2014. Sedan dess har utvecklingen gått åt fel håll.

Nu lägger S mycket kraft på att beskylla Alliansen för de oväntat höga kostnaderna i samband med bygget av Nya Karolinska Sjukhuset (NKS) i Solna. Den röd-gröna regeringen har därför tillsatt en nationell kommission för att se över kostnaderna för lokaler och de ekonomiska beräkningsgrunderna vid NKS.

Vi inom Sjukvårdsalliansen i Dalarna vill istället ha en nationell kommission som sätter fokus på patienternas lidande i de växande vårdköerna, istället för lokaler.

Det handlar om tusentals människor runt om i landet som utsätts för ökat lidande på grund av att det offentliga inte håller sitt löfte till medborgarna. Vi vill därför att kommissionen inriktar sitt arbete på att förändra sjukvårdsarbetet för att korta vårdköerna och minska beroendet av bemanningsföretag långsiktigt. Den bör även redovisa vilka åtaganden landstingen enligt lag har gentemot medborgarna.

Det måste bli tydligare att Dalarna med flera landsting och regioner bryter mot Hälso- och Sjukvårdslagen och därmed inte lever upp till de krav som medborgarna har rätt att ställa. I regionerna Norrbotten och Västernorrland är andelen patienter som väntat mer än 90 dagar på ett första besök i den specialiserade vården 39 respektive 40 procent. I landstinget Dalarna 25 procent vilket är betydligt mer än i borgerligt styrda Stockholms läns landsting respektive Region Halland där andelen endast är 7 respektive 11 procent. Denna ojämlikhet är ohållbar. Vård måste enligt lag ges på lika villkor till hela befolkningen i hela landet.

Sjukvårdalliansen i Dalarna menar att det måste bli tydligare vilka uppgifter och åtaganden som landstingen/regionerna har. Med de statsbidrag som varje år betalas ut bör följa en tydlig beskrivning av vad staten förväntar sig. Staten bör sedan följa upp om landstingen/regionerna lever upp till sina åtaganden och gör de inte det måste det få konsekvenser.

Enorma välfärdsutmaningar står för dörren. Vi kommer på sikt att hamna i en lågkonjunktur samtidigt som behovet av fler händer i vården ökar i takt med att befolkningen åldras och antalet äldre med flera sjukdomar ökar.

Därför anser Sjukvårdsalliansen i Dalarna att tiden är mogen för en nationell Haverikommission som kan vara början på ett arbete om en god och tillgänglig vård i hela Sverige.

Ulf Berg, oppositionsråd (M), Landstinget Dalarna

Christer Carlsson, oppositionsråd (M), Landstinget Dalarna

Lisbeth Mörk-Amnelius, oppositionsråd (DSP), Landstinget Dalarna

Bo Brännström, oppositionsråd (L), Landstinget Dalarna

Birgitta Sacrédeus, oppositionsråd (KD), Landstinget Dalarna

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Regioner

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev