Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Civilsamhällets engagemang håller ihop Sverige

Vad är det som krävs för att ett samhälle ska hålla ihop? Att vi är ett samhälle där vi litar på varandra, där vi tror varandra om gott, där vi hjälps åt för att lösa gemensamma utmaningar är för många helt avgörande faktorer, skriver kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP).

Publicerad: 22 maj 2018, 03:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Att jobba ideellt – för fotbollsklubben eller Röda Korset – håller ihop Sverige, enligt kulturministern.

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet, Mostphotos


Ämnen i artikeln:

CivilsamhälletIdrottIdeella sektorn

Sverige är på många sätt ett fantastiskt land. Vi som bor här litar på varandra mer än vad man gör i andra länder. Vi har ett högt valdeltagande. Tilltron till våra institutioner är relativt hög i jämförelse med andra länder. Samtidigt finns det utmaningar som vi inte får blunda inför.

För att vi ska vara ett samhälle som håller ihop krävs ett kitt. Vissa säger att det är värderingar som ska hålla ihop oss. Vi förenas i vår tro på jämställdhet, mänskliga rättigheter, att vi bygger landet genom lag. Det är värderingar frammejslade genom århundraden – som präglar det svenska samhället och som de allra flesta av oss står bakom och värnar. Men att vi hänger ihop som samhälle tror jag även är ett resultat av det engagemang för varandra som vi ser varje dag.

När vi går upp tidigt en lördagsmorgon för att skjutsa till träning och sälja korv vid matchen. När vi jobbar ideellt i Röda korsets butik för att få in pengar till personer i nöd, här i Sverige eller någon helt annanstans. När vi samlas kring ett intresse eller en politisk fråga och bygger vänskaper för livet. Dessa handlingar bygger tillit och gemenskap och ger många av oss ett mer meningsfullt liv. Över hälften av befolkningen arbetar ideellt, och i genomsnitt lägger vi 15 timmar i månaden på ideellt arbete. Stora delar av det arbetet sker inom det civila samhället, i föreningar, nätverk och organisationer runtom i landet.

Regeringen pekar nu ut riktningen för politiken för det civila samhället. Oberoende och långsiktighet för civilsamhället ska leda till mer engagemang i hela samhället.

Vi förbättrar dialog och samråd mellan staten och det civila samhället så att vi bättre kan ta oss an de samhällsutmaningar som finns.
Vi stärker kunskapen om det civila samhället hos offentliga aktörer, så att det civila samhället tillåts behålla sin särart.
Vi förbättrar hanteringen av statsbidrag, så att både organisationer och medborgare känner sig trygga med vilken kontroll av bidragen som sker. Offentliga medel ska gå till dem som stärker vår demokrati.
Vi förbättrar villkoren för civilsamhällets egna verksamheter, så att man kan lägga mindre tid på administration och krångliga regelverk och mer tid på vad man faktiskt vill få gjort.

Om det civila samhället ska kunna agera oberoende och långsiktigt utifrån sin egen idé måste staten ge goda förutsättningar, men låta organisationerna göra resten. Det är precis vad den här regeringen gör. Under mandatperioden har de sökbara statsbidragen till det civila samhället ökat med 1,5 miljarder kronor. Dessa ökningar sker utan krav på foglighet. En av det civila samhällets viktigaste roller är dess röst – ibland på tvärs mot makthavare – men alltid för dem man företräder och för dem som är mest utsatta.

Med den här politiken lägger vi grunden för att det civila samhället får bättre förutsättningar att vara till gagn för sina medlemmar, för landet och för demokratin. Sammantaget lägger alla dessa organisationer och ideella timmar grunden för ett bättre Sverige, där vi bryr oss om varandra och där alla får plats.

Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister (MP)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev