Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Centern värnar äganderätten och allemansrätten

I Centerpartiets förslag till nytt idéprogram finns ett avsnitt om natur och biologisk mångfald som är väl genomtänkt. Det sätter skogsägarnas långsiktiga intressen framför turismföretagens kommersialisering av allemansrätten.

Publicerad: 29 januari 2013, 11:29

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Centerpartiet

I förslaget framhålls att ”Allemansrätten är en unik rättighet som ger människor frihet att njuta av naturen /…/”. Det är säkert en åsikt som delas av de flesta. I samma stycke står också att det är ”/…/ avgörande att balansen mellan äganderätt och allemansrätt inte störs genom en tilltagande kommersialisering av allemansrätten”. Förmodligen är det senare citatet inte lika populärt hos alla. Men jag är stolt över att Centerpartiet tydligt tar parti för skogsägarna gentemot de företag som tycker att de kan ta mark i anspråk för turism och annan kommersiell verksamhet utan att betala för det.

Under hösten 2012 pågick en livlig debatt om skogen. Det sades att skogen skövlades. Fakta, som att skogen ger drygt 10 procent av exportinkomsterna, nämndes inte. År 2011 innebar det 127 miljarder kronor. Denna summa räcker till sjuk- och hälsovård i mitt hemlän, Södermanland, i ungefär 20 år. Jag tror inte heller att media rapporterade om att tillväxten i skogen är större än avverkningarna. I skogen finns alltså ett sparat kapital, trots att det ger landet så stora inkomster. Ovanpå detta är den stora nytta som skogen gör för miljön i sig värd ett eget kapitel.

Många hävdade att skogen tillhör oss alla. De menade att skogsägaren skulle ha noll och intet inflytande över sin mark. Jag trodde mig stundom vara förflyttad till ett kommunistiskt styrt land före år 1990. Efter det insåg de forna Sovjetstaterna att allas ansvar är ingens ansvar.

Därför är förslaget om stark äganderätt i Centerpartiets idéprogram viktigt att värna om. Sveriges jord- och skogsbrukare jobbar inte huvudsakligen därför att de äger marken. De tänker mer på att de förvaltar jorden åt kommande generationer.

Inger Sköld, landstingspolitiker (C), Södermanland

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Centerpartiet

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev