lördag28 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Bucht, dags att backa upp regionerna!

Svenska regioner riskerar att få kraftigt minskat stöd efter 2020 om EU byter fokus för strukturfonderna, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för den lokala och regionala konkurrenskraften. Det är därför hög tid för regeringen och landsbyggdsminister Sven-Erik Bucht att agera.

Publicerad: 28 september 2016, 09:31

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Debattörererna pekar på att starka krafter inom EU anser att strukturfondspengarna bara ska gå till de fattigaste regionerna inom EU.


Ämnen i artikeln:

EURegionalpolitik

Starka krafter inom både EU-institutioner och EU:s medlemsstater anser att strukturfondspengarna ska koncentreras och bara gå till de fattigaste regionerna inom EU. I så fall får svenska regioner inte längre ta del av dessa utvecklingspengar.

Arbetet med EU:s budget för programperioden efter 2020 är just nu inne i ett betydelsefullt skede. Signaler finns om att sammamanhållningspolitiken ifrågasätts och att dess strukturfonder kan komma att minska. Signalerna är illavarslande. Ett sådant beslut får allvarliga konsekvenser för tillväxten och utvecklingen i Sveriges regioner. Det är därför dags för den svenska regeringen att sätta ner foten och backa upp regionerna i den beslutsprocess som nu pågår.

EU:s strukturfonder har stor betydelse i arbetet med att övervinna de problem och utmaningar som en alltmer globaliserad värld medför. Om svenska regioner går miste om dessa pengar, får det stora konsekvenser för möjligheterna att utveckla konkurrenskraften på regional och lokal nivå.

Vi är snart halvvägs i EU:s nuvarande regionala strukturfondsprogram för 2014 till 2020. I programmet har Sverige tilldelats drygt 800 miljoner euro. Under programperioden satsar Sveriges regioner på projekt inom forskning, teknikutveckling och innovation, informations- och kommunikationsteknik, konkurrenskraft hos små- och medelstora företag samt övergång till koldioxidsnål ekonomi. Med de krav på medfinansiering som finns inskrivet i programmen innebär det också att offentliga medfinansiärer investerar lika mycket till projekten. Det är satsningar som inte skulle ha varit möjliga utan finansiering från EU.

I Småland och Blekingeregionen har vi flera exempel på utvecklingsprojekt som möjliggjorts genom strukturfondsmedel under föregående programperioder.

■ I samverkansprojektet Partnerskap Småland har Kalmar län, Kronobergs län och Jönköpings län under tre år har arbetat med stärkt marknadsföring och destinationsutveckling inom besöksnäringen.
■ I Blekinge har stora insatser genomförts mot ungdomsarbetslöshet.
■ När fordonskrisen drabbade Olofström i Blekinge under 2008-2009 bidrog Socialfonden till att man kunde genomföra kompetensutveckling av anställda i tolv fordonsindustriföretag.
■ I Kronobergs län har sex projekt avseende järnvägsinvesteringar genomförts.

De fleråriga programperioderna har medverkat till regionernas möjligheter att göra satsningar med långsiktig och genomgripande effekt. De svenska partnerskapen som har byggts upp kring EU:s strukturfonder, har också bidragit till att befästa samverkan mellan de olika aktörerna inom regionerna och över läns- och regiongränser på ett påtagligt sätt.

Denna vecka lämnar 240 regionala och lokala aktörer över en gemensam deklaration till EU-institutionernas ordförande. I den ställs krav på fortsatt stöd från EU:s strukturfonder.

Inför förhandlingarna mellan EU:s medlemsstater har den svenska regeringens hållning hittills varit avvaktande- Svenska regioner behöver emellertid en regering som är aktiv arbetar för att en långsiktig och jämnt fördelad finansiering säkerställs för Sveriges regioner. En fortsatt passiv hållning hotar det svenska regionala utvecklingsarbetet.

Ulf Nilsson, ordförande (S) Regionförbundet Kalmar län

Christina Mattisson, ordförande (S) regionstyrelsen Region Blekinge

Anna Fransson, regionstyrelsens ordförande (S), Region Kronoberg

Malin Wengholm, regionstyrelsens ordförande (M) Region Jönköpings län

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

EURegionalpolitik

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev