Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Börja kontrollera åldern på ensamkommande barn

Sverige bör börja kontrollera åldern på ensamkommande flyktingbarn så som man gör i övriga Norden och andra EU-länder. I dag är Migrationsverket allt för passivt i frågan och accepterar regelmässigt den asylsökandes egna uppgifter.

Publicerad: 6 augusti 2015, 12:38

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

FlyktingbarnFlyktingmottagandeCenterpartietFlyktingpolitikKommunerEnsamkommandeAsylsökande unga

På tio år har antalet ensamkommande asylsökande under 18 år till EU fördubblats från 12 000 till 25 000. Under samma tid har antalet barn som sökt asyl i Sverige mer än tiodubblats från under 1 000 till i år prognosticerade 12 000, från 10 procent till runt 40 procent av alla som kommer till EU. Jämför det med att Sverige utgör cirka två procent av EU:s befolkning.

Migrationsverket och regeringen satsar nästan i panik allt på att, även med tvång, fördela dessa minderåriga över landet. Däremot görs inga heltäckande analyser över varför så extremt många väljer att ta sig till just Sverige. Migrationsverket brukar prata om Sveriges goda rykte och att många redan har kontakter i Sverige.

Däremot är man otydligare med de sannolikt viktigaste orsakerna, att Sverige jämfört med övriga EU-länder erbjuder de mest förmånliga regelverken vid ansökan om asyl, till exempel vad gäller permanenta uppehållstillstånd, generösa regler för anhöriginvandring och att vi litar på den sökandes uppgifter om sin egen ålder.

I Sverige har rikspolitikerna lagt över ansvaret för beslutsfattande kring asylregler på Migrationsverket, trots de stora effekter på stats- och kommunbudgetar som uppstår beroende på om Sveriges regelverk, som i dag är betydligt gynnsammare än övriga EU-länders, behålls eller görs än mer generösa, eller om de mera ska anpassas till EU-praxis. Detta borde omprövas och regeringen återta en del ansvar.

I frågan om att kontrollera asylsökandes ålder är Migrationsverket utomordentligt passivt, och accepterar regelmässigt den asylsökandes egna uppgifter, trots att det är uppenbart att det finns mycket starka skäl för att uppge en ålder under 18 år, eftersom man då erhåller en förmånligare asylprövning samt betydligt större resurser.

LÄS MER: Barnens ålder går inte att avgöra genom röntgen. 

Det är också uppenbart att en viktig orsak till att så extremt hög andel ensamkommande till EU väljer att ta sig till Sverige är just vår mycket generösa åldersbedömning relativt övriga länder i Norden och EU. Medan övriga EU-länder i betydande utsträckning gör exempelvis handleds- och tandröntgen för att med rimlig säkerhet fastställa åldern i tveksamma fall sker detta numera knappast alls i Sverige, bland annat beroende på stor tveksamhet från barnläkare och Barnläkarföreningen.

Detta förklarar till en del Sveriges stora attraktionskraft på ensamkommande asylsökande till EU, riskerar du att bedömas vara över 18 år är chansen för att ändå klassas som barn mycket högre i Sverige än i övriga EU-länder.

Detta för i sin tur med sig betydande nackdelar från rättssäkerhets- och rättvisesynpunkt.

Visst kan Sverige fortsätta att gå sin egen väg och i mycket hög utsträckning fortsätta att lita på den ålder som de ensamkommande uppger. Detta bidrar sannolikt till en fortsatt hög tillströmning av ensamkommande till Sverige, en fortsatt tätposition i EU och stora svårigheter att klara boende och integration på ett bra sätt samtidigt som en allt större andel av migrationsbudgeten tas i anspråk för detta.

Kostnaden har tiodubblats på 10 år till i storleksordningen 10 miljarder och fortsätter att öka till kanske hälften av hela statens migrationsbudget om några år.

Visst finns det ett osäkerhetsintervall vid åldersbestämning, och även om rimliga skyddsintervall, till exempel ett år, används finns säkert risken att några 17-åringar varje år felaktigt klassas som över 18 år. Samtidigt skulle väldigt många fler – 100- eller tusentals – som är vuxna inte längre kunna söka asyl som barn om Sverige skulle anpassa sig till den åldersbedömningspraxis som övriga EU-länder tillämpar.

Ingen ifrågasätter asylrätten för de som har asylskäl, vare sig man är under eller över 18 år. Att några under 18 i stället kan riskera att få söka asyl som vuxna bör mot ovanstående bakgrund kunna accepteras för att en bättre kontroll ska kunna erhållas så att inte alltför många vuxna ska beviljas asyl som barn.

Staffan Danielsson, riksdagsledamot (C)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev