Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Bibliotekariernas kompetens central för moderna bibliotek

Bibliotekens utveckling kräver att ny kompetens lyfts in i verksamheterna och att den nuvarande personalen får en gedigen kompetensutveckling, replikerar Madeleine Sjöstedt.

Publicerad: 2 april 2012, 08:13

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Bibliotek

Miljöpartisterna Mats Berglund och Per Olsson har båda rätt när de betonar vikten av medarbetarnas kompetens för att skapa en modern biblioteksverksamhet för Stockholms allmänhet, som de beskriver det i en artikel i Dagens Samhälle 22 mars. Ja, så rätt att vad de efterlyser redan finns utskrivet i den biblioteksplan de var med och tog ställning till i Stockholms stadsfullmäktige så sent som i februari.

I biblioteksplanen Bibliotek i rörelse står under rubriken ”Strategiska utvecklingsområden för stadens bibliotek” följande att läsa: ”Biblioteken ska under de närmaste åren hitta former för en kompetensförsörjning som motsvarar de krav som verksamheten behöver i takt med en kontinuerlig förändringsprocess. Det ska ske genom att erbjuda medarbetare kompetensutveckling, genom att tillföra ny kompetens vid nyrekrytering, genom att köpa tjänster eller tillföra andras kompetens genom samverkan.”

Att Stockholm stad och Stockholms stadsbibliotek – Sveriges största folkbibliotek – skulle negligera medarbetarnas betydelse i biblioteksverksamheten är alltså gripet ur luften. Däremot omnämns inte frågan i den strukturplan som antogs av kulturnämnden nyligen. Detta av naturliga skäl eftersom strukturplanen handlar om den fysiska strukturen för Stockholms bibliotek.

Berglund och Olsson har också rätt i att biblioteksverksamheten har och än mer kommer att förändras både beroende på den tekniska utvecklingen och beroende på att medborgarnas krav på biblioteken förändras. Men de har inte rätt i att detta är liktydigt med att bibliotekariens kompetens är den enda som dagens och morgondagens bibliotek behöver. Tvärtom anser jag att när bibliotekens verksamhet breddas så måste även bibliotekspersonalens kompetens göra det.

Den klassiska biblioteksverksamheten – att tillgängliggöra äldre och samtida litteratur för allmänheten – kommer även i framtiden att vara bibliotekens huvuduppgift. För att säkerställa detta måste biblioteken givetvis ha utbildade bibliotekarier.

Men bibliotekens verksamhet inbegriper i dag – och kommer i än högre utsträckning att göra det i framtiden – mycket mer än att lagerhålla och katalogisera böcker: Litteraturfrämjande åtgärder så som samtal om litteratur, författarkvällar, föredrag och högläsningar och utbildningsinsatser för datorovana i syfte att minska den digitala klyftan. Ett nytt område utgör digitaliseringen av litteratur och utbyggnaden av det visuella biblioteket och de krav på bibliotekens kompetens som detta ställer.

Min slutsats av utvecklingen är att en förändrad biblioteksverksamhet måste avspeglas i att både nya kompetenser lyfts in i biblioteksverksamheten och att den nuvarande personalen får en tillfredsställande kompetensutveckling. Det vill säga precis det som den redan antagna biblioteksplanen fastslår. Olsson och Berglund gör verkligheten alltför enkel när de vill använda andelen bibliotekarier som måttet på en tillfredsställande kompetens vid Stockholms bibliotek.

Berglund och Olsson borde istället för att föreslå Folkpartiet åtgärder som redan är beslutade intressera sig för Miljöpartiets inställning till folkbiblioteken. I rödgröna Malmö och Göteborg är antalet folkbibliotek färre per invånare än i Stockholm enligt Kungliga Bibliotekets nationella biblioteksstatistik och när de själva satt vid makten i Stockholm var de med om att sänka anslagen till Stockholms stadsbibliotek.

Sedan alliansen fick makten i Stadshuset och Folkpartiet fick ansvar för kulturen har biblioteken genomgått en renässans. Anslagen har höjts kraftigt. Nya bibliotekslokaler har öppnats. Gamla bibliotek har renoverats. Öppettiderna har förlängts. Sverige har fått sina första T-banebibliotek. Genom den nya biblioteksplanen och strukturplanen drar vi upp riktlinjerna för hur biblioteken i Stockholm kan bli än bättre. Utan tvekan vågar jag påstå att Stockholm driver Sveriges mest offensiva bibliotekspolitik. Det är jag oerhört stolt över.

Madeleine Sjöstedt, kultur- och fastighetsborgarråd (FP), Stockholm

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Bibliotek

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News