Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Belöna invandrare med en snabbväg till svenskt pass!

På några decennier har Sverige blivit ett av Europas mest mångkulturella länder. Belöna språkkunskaper med kortad tid för att få svenskt medborgarskap. Då kan vi både ta tillvara drivkraften hos dem som söker sig hit och skynda på integrationen, skriver Inger René, (M) ordförande kommunfullmäktige Partille.

Publicerad: 3 mars 2014, 14:10

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


På några decennier har Sverige gått från att vara ett etniskt homogent samhälle till att bli ett av Europas mest mångkulturella. Sverige måste ta tillvara den drivkraft och styrka som finns hos människor som söker sig hit. Många har drömmar och ambitioner om ett bättre liv för sig själva och för sina barn - ofta har de fått sina förhoppningar grusade.

Alltför många lyckas inte ta sig in i det svenska samhället eller på den svenska arbetsmarknaden. En av etableringsbarriärerna är språket. I dagens samhälle är det kunskap och kompetens som är inträdesbiljetten till arbetsmarknaden och språket är nyckeln. Genom att lära sig ett nytt språk skaffar man sig insikter i och förståelse för ett nytt samhälle med ett annat kulturmönster än vad man är uppvuxen med.

Att flyktingar och invandrare inte lär sig svenska tillräckligt bra är ett allvarligt samhällsproblem och inte bara en skol- eller utbildningsfråga. Det handlar om delaktighet i samhället, hur man kan påverka sina egna livsförhållanden, hur man kommunicerar med till exempel förskola, skola och äldreomsorg och hur man gör sin röst hörd i en politisk församling.

För att kunna leva upp till att vara medborgare med såväl rättigheter som skyldigheter är språket nära nog en förutsättning. Därför finns i de flesta andra EU-länder ett språkkrav för att kunna erhålla medborgarskap - många har också krav på kunskaper om ett lands kultur och ”samhällskunskap”.

I Sverige kan man söka medborgarskap efter fem år och det beviljas i de allra flesta fall. Fem år är med internationella mått mätt en kort tid men för en enskild människa kan det vara långt.

För att skynda på integrationen kan en tanke vara att den som kan uppvisa goda kunskaper i svenska språket och gärna också i kultur och samhällskunskap kan beviljas medborgarskap efter kortare tid än fem år.

Inger René, ordförande (M) kommunfullmäktige Partille

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev