Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

”Barn har rättigheter här och nu”

Nästa år har regeringen för avsikt att göra barnkonventionen till svensk lag. Det är ett stort steg framåt för barns rättigheter. I Stockholm sätter vi igång med arbetet redan nu.

Publicerad: 19 juni 2017, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Barn ska ges förutsättningar att uttrycka och få sina åsikter respekterade.”


Ämnen i artikeln:

BarnkonventionenMänskliga rättigheterStockholm

Stockholm är en bra stad att växa upp i för de flesta barn. Men det finns också barn som far illa. Sedan 2015 har Stockholms stad en kommunal barnombudsman, som ska bevaka barnets rättigheter och sprida kunskap om barnrätt i stadens alla verksamheter.

I en ny rapport konstaterar barnombudsmannen att det finns några grupper av barn som är särskilt utsatta. Det är barn med funktionsnedsättningar, barn i osäkra boendeförhållanden, ensamkommande och nyanlända barn samt barn som upplever våld och övergrepp. Gemensamt för dessa grupper av barn är att de är särskilt sårbara och för vilka samhällets stöd blir helt avgörande.

Vi ser också att det finns tydliga skillnader i uppväxtförhållanden i Stockholm mellan barn i olika stadsdelar och mellan barn med olika förutsättningar såsom tillexempel kön, funktionsnedsättning och socioekonomisk bakgrund. Det gäller bland annat möjligheten att uppnå kunskapsmålen i skolan, att ha en meningsfull fritid, upplevelser av trygghet samt en god hälsa.

Den rödgrönrosa majoritetens gemensamma mål är att Stockholm ska vara en stad som respekterar och lever upp till FN:s konvention om barnets rättigheter. Vår ambition är att stadens samtliga verksamheter ska arbeta med utgångspunkt i barnkonventionen. Därför har vi nu tagit fram ett stadsövergripande program för barnets rättigheter och inflytande.

Stockholms stads program för barnets rättigheter och inflytande innehåller fem särskilda fokusområden:

Beslutsfattare och medarbetare ska beakta barnperspektivet och omsätta barnets rättigheter i alla beslut, uppdrag och i det dagliga arbetet

Barns rätt till likabehandling och skydd mot diskriminering ska säkerställas

Barn ska ges förutsättningar att uttrycka och få sina åsikter respekterade

Barn och vuxna ska ha kunskap om barnets rättigheter och vad de innebär i praktiken

Barn ska vara trygga och skyddas mot fysiskt och psykiskt våld

I arbetet för att stärka barns rättigheter är barnchecklistor, tjänsteutlåtanden med barnkonsekvensanalyser och satsningar på kunskapsinsatser för att barnkonventionens bestämmelser och principer ska vara kända hos barn och vuxna inom stadens verksamheter centrala.

Med Stockholms stads program för barnets rättigheter och inflytande stärker vi stödet i arbetet för att säkerställa att alla barn får sina rättigheter tillgodosedda. En viktig del i detta är att barn själva får kunskaper för att kunna uppmärksamma vuxenvärlden när de får sina rättigheter kränkta.

Den rödgrönrosa majoriteten har gjort breda satsningar för att öka kunskaperna om barns rättigheter, inte minst i skolan. Numera mäter vi varje år hur kunskapen om barnkonventionen utvecklas bland skolelever i Stockholm. Vi har också utbildat medarbetare i skolan och hundratals chefer i staden om mänskliga rättigheter. Med vår politik har också fler barn och ungdomar fått chansen att delta i kultur och idrott. Genom sänkta avgifter i kulturskolan är det fler barn som får chans att växa och utvecklas.

Sverige var ett av de första länderna som undertecknade barnkonventionen. Nästa år har regeringen för avsikt att göra barnkonventionen till svensk lag. Det är ett stort steg framåt för barns rättigheter. I Stockholm sätter vi igång med arbetet redan nu. Vi menar att det är på lokal nivå som många av barnkonventionens krav och principer ska omsättas i praktiken.

Stockholm är en bra stad att växa upp i för många barn. Men vi kommer inte nöja oss förrän det gäller för alla barn. Barn är inte bara vår framtid. Barn har rättigheter här och nu.

Anna Rantala Bonnier, gruppledare (Fi) Stockholm

Åsa Lindhagen, socialborgarråd (MP) Stockholms stad

Olle Burell, skolborgarråd (S) Stockholm

Clara Lindblom, Äldre- och personalborgarråd (V) Stockholm

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev