tisdag31 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Både kristna och muslimer hotas

Det går att, som Jacob Rudolfsson, påstå att kristna och kristna konvertiter är en utsatt grupp. Det går att påstå att Marcus Birro är en särskilt utsatt skribent också. Båda påståendena är sanna. Men självfallet finns även en annan sanning, replikerar Peter Weiderud, Tro och solidaritet.

Publicerad: 1 december 2014, 10:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Det är alltid minoriteter, den som tänker olika, som hotas.


Ämnen i artikeln:

ReligionYttrandefrihet

REPLIKProblemet i den fria debatten är inte religionskritiken – problemet är personangreppen och hoten mot de som tänker olika” skriver Jacob Rudolfsson från Svenska Evangeliska Alliansen (SEA) i sin artikel i Dagens Samhälle. Visst är det så.

I alla samhällen finns de som ”tänker olika”. Hot och angrepp på dessa är verkligen ett problem. I ett samhälle huvudsakligen präglat av kristendom och sekularism är en av dessa ”oliktänkande” grupper muslimer. Exemplen på hot, trakasserier och attacker mot enskilda muslimer är tyvärr många. Mordhot och attacker på moskéer ett växande problem: en aktuell rapport uppger att över hälften av landets moskéer utsatts för medveten skadegörelse.

I riksdagen har vi ett parti som uttryckt att ”muslimerna är vårt största hot”. Och en enkel googlesökning ger tonvis med belägg för att en gravt antimuslimsk hållning är allmänt utbredd, inte bara i Sverige utan i hela västvärlden.

Vad jag kunnat se har Marcus Birro uttalat sig på sätt som riskerar att spä på bilden av muslimen som ett hot. Som om muslimer är en homogen grupp. Som om islam går att översätta med terrorism. Som om världens 1,2 miljarder muslimer vore särskilt våldsbenägna. Som katolik och någorlunda historiskt bevandrad borde kanhända Birro tänka sig för innan han generaliserar mellan en religion och våld. Det är alltid ”Den andre” som är ett hot. Men vem som är den där andre skiftar förstås.

Verkligheten är aldrig svart eller vit, utan komplex. Skiljelinjen i tolerans går heller inte mellan olika religioner utan inom varje tradition. Exempel på både stor tolerans och intolerans finns i såväl kristendom som islam. Man behöver närma sig frågan utifrån ett förhållningssätt där man inte själv anser sig besitta den enda sanna läran, utan vara beredd att lyssna också på andras erfarenheter.

Jacob Rudolfsson och jag är mycket eniga i att yttrandefrihet och religionsfrihet måste värnas och försvaras. Det måste självklart gälla alla. Det spelar alltså ingen större roll vad Birro – eller någon annan – sagt, så länge de håller sig inom lagens ramar. Ord förtjänar aldrig reella hot. Det är självklart. Redan när vi börjar peka finger åt varandra tar vi lätt steget ner mot ett sluttande plan.

Rudolfsson hänvisar till en diskussion mellan mig och Stefan Gustavsson från SEA. Det var under ett seminarium om acceptansen av troende i politiken, i ljuset av Omar Mustafas framtvingade avhopp från socialdemokraternas partistyrelse förra året. Gustavsson argumenterade för att islam är mindre tolerant än kristendom, med hänvisning till sina erfarenheter från konvertiteter.

Min reaktion var att frågeställningen inte hörde hemma i just detta seminarium och att hans synpunkt var både fördomsfull och felaktig. Det är regeringar, inte religioner som har ansvar för upprätthållande av mänskliga rättigheter. Jag kritiserade också hans metod att jämföra det bästa i den egna traditionen med det sämsta hos andra. Så påminde jag Stefan att onyanserade och felaktiga påståenden om islam riskerar att bidra till mytbildning och ett islamhat som redan är ett allvarligt problem.

För det är alltid minoriteten – den som ”tänker olika” - som far illa i bristen på tolerans och mänskliga rättigheter. I Mellanöstern är dessa i huvudsak kristna. I Europa ofta muslimer.

Peter Weiderud, förbundsordförande, Socialdemokrater för tro och solidaritet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

ReligionYttrandefrihet

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev