Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Återinför gåvoavdraget!

Återinför gåvoavdraget och utvidga det till att gälla också företag. På så sätt säkras civilsamhällets oberoende och långsiktighet, skriver riksdagskandidaten Morgan Olofsson (L) i en replik till demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP).

Publicerad: 25 maj 2018, 08:35

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Sverige är ett av få länder som saknar ett gåvoavdrag för att stärka civilsamhällets förmåga att bygga gemenskap.


Ämnen i artikeln:

CivilsamhälletTillit

Sverige är på många sätt ett fantastiskt land, skriver kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke i Dagens Samhälle den 24 maj, och konstaterar att det ändå finns utmaningar. Det är glädjande att hon lyfter civilsamhällets roll att ta sig an dessa utmaningar och dess roll för att bygga tillit och gemenskap. Civilsamhället är i dag viktigare än på länge. Många känner sig inte längre känner delaktiga i samhällsbygget. Tron på demokrati och människans förmåga sviktar.

Därför är det beklagligt att Alice Bah Kuhnkes förslag för att stärka civilsamhället helt utgår ifrån vad staten kan göra. För staten kan inte skapa det oberoende och den långsiktighet som är en förutsättning för ett starkt civilsamhälle. Tvärtom. Risken är att för mycket stat skapar just beroende och kortsiktighet när tillfälliga pengar delas ut i samband med stora plötsliga händelser. För det är just då som de frivilliga behövs som bäst. På en tågstation när flyktingar anländer, vid en skogsbrand då ett barn behöver en ny nalle efter den som brunnit upp eller som psykosocialt stöd vid ett terrordåd.

För att klara detta behöver civilsamhället pengar som inte kommer från staten. Därför är det beklagligt att ministern och miljöpartiet verkar ha övergett sitt tidigare stöd till  gåvoavdrag.

Alliansen införde gåvoavdraget som 2012-2016 bidrog till att gåvorna ökade med över 40 procent från 5,2 miljarder till 7,3 miljarder. Den nuvarande regeringen tog bort avdraget. Sverige är i dag ett av få länder i Europa som saknar ett gåvoavdrag.

Gåvoavdraget behöver återinföras. Därtill behöver det utvidgas till att också omfatta företagen, som i dag ger blygsamma 1,3 miljarder kronor i gåvor. Det skulle skapa förutsättningar för företagen att ta det samhällsansvar som många av oss efterfrågar.

Med ett avdrag i dagens högkonjunktur skulle privatpersoner och företag ge ännu mer pengar. Erfarenheten från organisationerna är att pengagåvan ofta också följs av ett fördjupat samarbete kring annat, som till exempel att företagen låter sina anställda på arbetstid jobba frivilligt för en organisation.

Genom att snarast återinföra och utöka gåvoavdraget får civilsamhället både mer pengar och fler engagerade människor. Det säkerställer förutsättningarna för ett oberoende och civilsamhälle som kan agera långsiktigt. Det gör Sverige till ett ännu mer fantastiskt land.

Morgan Olofsson, riksdagskandidat (L) och fd kommunikations- och insamlingschef på Svenska Röda Korset

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

CivilsamhälletTillit

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev