måndag6 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Asylrätten måste försvaras – inte urholkas

Moderaterna fortsätter driva sin migrationspolitik i en allt mer restriktiv riktning och deras förslag blir allt mer chockerande. Nu senast föreslår partiledningen för sin kongress att den individuella asylrätten i praktiken ska avskaffas och ersättas med ett kvotsystem. Det är enligt Miljöpartiet helt fel väg att gå.

Publicerad: 19 september 2017, 03:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

I tider av oro när människor tvingas fly är det, enligt skribenten, viktigare än någonsin att vi påminner oss själva om varför den internationella asylrätten kom till. Foto: Miljöpartiet pressbild


Ämnen i artikeln:

AsylsökandeModeraternaMiljöpartiet

Moderaterna förklarade nyligen att de vill prioritera kvotflyktingar framför asylsökande, se SR.

Förslaget kommer i en tid då historiskt många människor är på flykt och asylrätten mer än någonsin behöver försvaras. Sverige ska inte använda sin roll i FN till att försöka avskaffa mänskliga rättigheter, utan till att försvara och stärka dem.

Att stänga människor ute, till exempel genom att direktavvisa människor från Europa, utan att först pröva deras asylskäl är inget nytt påfund. Det tillämpas redan av exempelvis Australien. Människor som kommer med båt till Australien direktavvisas utan en asylprövning, och sätts i läger i andra länder där förhållandena i många fall är odrägliga.

I tider av oro när människor tvingas fly är det viktigare än någonsin att vi påminner oss själva om varför den internationella asylrätten kom till. Den kom till för att människor, precis som du och jag, ska kunna söka sig undan de fasor som ett krig innebär, eller den skräck som en repressiv stat utgör när den förföljer och mördar sina egna medborgare.

Därför oroas jag djupt av hur vår samhällsdebatt utvecklas och att Moderaterna nu går så långt att de vill skrota flyktingkonventionen och införa en ny ordning som innebär att asylsökande inte ska kunna få sina asylskäl prövade i Europa. Allt för ofta hör vi folk säga att problemen i vår omvärld är någon annans att lösa. Men lösningen är inte att lägga över ansvaret för flyktingmottagandet på länder utanför EU:s gränser, som dessutom ofta präglas av demokratiskt underskott och en inhuman behandling av flyktingar.

Asylrätten är inte förlegad, den är tvärtom viktigare att försvara än någonsin. Om asylrätten skulle avskaffas och ersättas med till exempel ett system där vi bara tar emot kvotflyktingar är en högst trolig konsekvens att betydligt färre skulle få skydd. Dessutom skulle det innebära att personer med flyktingskäl skulle bli helt rättslösa om de inte skulle ingå i den särskilda kvot som skulle vidarebosättas.

Det var just detta som man ville undvika efter andra världskriget och själva anledningen till att flyktingkonventionen togs fram. Då befann sig miljontals flyktingar i Europa i en rättsligt oklar situation som inget land tog ansvar för. Det mänskliga lidandet och rättslösheten skulle aldrig mer upprepas, därför har asylrätten slagits fast inte bara i flyktingkonventionen, utan också i EU-rätt och nationell lagstiftning.

Att ta emot kvotflyktingar är viktigt och bör utökas, men det ska inte användas som en ursäkt för att avskaffa asylrätten. I dag är människor utelämnade till farliga resvägar och flyktingsmugglare för att komma till EU och söka asyl. Lösningen på detta är inte att försvåra ytterligare för dem, utan att inrätta lagliga säkra vägar för att människor ska kunna komma till EU och söka asyl. Annars kommer bara ännu farliga vägar användas och vi se ännu fler dödsfall. Regeringen har därför tillsatt en sådan utredning som ska se över förutsättningar för att skapa fler lagliga vägar till EU.

Sverige måste fortsätta att värna asylrätten, det är i dagar som dessa viktigare än någonsin. Miljöpartiet kommer fortsätta att arbeta för att människors rätt att söka skydd värnas, och för att alla länder i EU ska ta ett gemensamt ansvar. Det är det medmänskligt riktiga, och behövs särskilt när lidandet i omvärlden kvarstår.

Maria Ferm, gruppledare och migrationspolitisk talesperson (MP)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev